Dodana: 30 styczeń 2019 14:57

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2019 15:00

Spotkanie z przedstawicielami Euronatur

Dziś, 30 stycznia, wicemarszałek Marek Olbryś spotkał się z przedstawicielami fundacji Euronatur i Energievision Frankenwald. Rozmawiano m.in. o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki odnawialnej.

Ilustracja do artykułu EuroNatur. Spotkanie z Lutzem Ribbe  (3).JPG

Lutz Ribbe, dyrektor biura ds. polityki ochrony przyrody w Euronatur i członek Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego przekazał wicemarszałkowi opracowanie przygotowane właśnie przez Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny, poświęcone oddziaływaniu odnawialnych źródeł energii na gospodarki europejskich regionów. Jeden z rozdziałów dotyczy województwa podlaskiego i pokazuje dobre przykłady wykorzystania OZE w naszym regionie.

Podczas spotkania został też poruszony temat dalszej współpracy przedstawicieli fundacji z Samorządem Województwa Podlaskiego przy realizacji różnego rodzaju inicjatyw czy projektów, mających na celu rozwój energetyki odnawialnej. Wicemarszałek Marek Olbryś odniósł się do to tej kwestii pozytywnie i podkreślił, że zarządowi województwa zależy na kooperacji z ludźmi, którym leży na sercu zarówno ochrona środowiska, jak i potrzeba podniesienia jakości życia mieszkańców Podlaskiego.

W spotkaniu wzięli też udział Christine Coellejan z fundacji Euronatur, Wolfgang Degelmann i Martin Kastner z organizacji Energievision Frankenwald, prof. Piotr Banaszuk z Politechniki Białostockiej, Lech Magrel, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Izabela Smaczna – Jórczykowska z Departamentu Rozwoju Regionalnego.

(is)

facebook