Dodana: 24 kwiecień 2019 08:25

Zmodyfikowana: 24 kwiecień 2019 08:25

Ponad 300 tys. zł na aktywizację mieszkańców gminy Kolno

We wtorek, 23 kwietnia, Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt skierowany do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Ilustracja do artykułu Obrady Zarządu Województwa Podlaskiego-08.jpg

„Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno” to tytuł projektu, z którego skorzysta 15 osób i ich rodziny, mieszkające na terenie gminy Kolno (bierne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające ze świadczeń socjalnych).
Przewidziane są dla nich m.in. warsztaty rozwoju osobistego, wsparcie psychologiczne, praca socjalna, szkolenia zawodowe (w tym kurs kucharski, wizażu, szkolenie na pracownika budowlanego), doradztwo zawodowe oraz działania o charakterze środowiskowym.
Do tego ostatniego zadania zostaną zaangażowani animatorzy.
Realizacja tego przedsięwzięcia ma wzmocnić potencjał społeczności lokalnej i pobudzić mieszkańców do działania.

Realizacją projektu zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Przedsięwzięcie jest warte 341 tys. zł, dotacja z RPOWP to 306 tys. zł.

Nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadziła Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

 

 

facebook