Dodana: 8 styczeń 2019 14:07

Zmodyfikowana: 23 styczeń 2019 11:22

Pomoc w powrocie na rynek pracy. Miliony na wsparcie mieszkańców Białostocczyzny i ziemi sokólskiej

Ponad 3 mln zł dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego pomoże osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w powrocie do aktywnego życia zawodowego. Decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom, dzięki którym stanie się to możliwe podjął na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa.

Ilustracja do artykułu zarzad 8.01-02.jpg

Fundacja Dialog otrzyma 1,3 mln zł dotacji na projekt skierowany do 30 mieszkańców Białegostoku i powiatu białostockiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie, polegające na opracowaniu indywidualnych ścieżek reintegracji. Zostaną one przygotowane w oparciu o sytuację danej osoby, jej potencjał i potrzeby. W projekcie przewidziane są m.in. wsparcie coachingowi, pomoc psychologiczna, doradztwo zawodowe, szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej.

Dotacja w wysokości 740 tys. zł wesprze projekt skierowany do 50 matek z subregionu białostockiego (Białystok, powiat białostocki, Sokółka). Projekt ma pomóc im w powrocie na rynek pracy. Dla każdej mamy zostanie opracowana indywidualna ścieżka rozwoju. Będzie można skorzystać np. z warsztatów rozwijających kompetencje życiowe, opieki psychologa, socjoterapeuty, prawnika i mediatora. Powstanie też grupa wsparcia. Oprócz tego, część uczestniczek projektu weźmie udział w kursach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, poradnictwie pracy a także odbędzie czteromiesięczne staże zawodowe. Co ważne, w czasie, gdy mamy będą uczestniczyć w zajęciach, ich dziećmi zajmą się animatorzy. Projekt zrealizuje Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS.

Pomoc w powrocie do aktywności zawodowej swoim mieszkańcom zapewni też gmina Sokółka i Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce. Dzięki ponad milionowi złotych dofinansowania z RPO, w mieście powstanie Klub Integracji Społecznej. Z jego wsparcia skorzysta 100 osób – bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, otrzymujących świadczenia socjalne. Uczestnicy projektu mogą liczyć na opracowanie indywidualnych planów działania, doradztwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, kursy, szkolenia i staże zawodowe.

(is)

 

facebook