Dodana: 9 czerwiec 2020 13:27

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2020 09:15

Niemal 200 tys. zł dla ośrodka ROPS w Ignatkach na walkę z koronawirusem

Na wtorkowym (9.06) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił wsparcia oraz przyjął do realizacji projekt złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku pt. "Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle".

Ilustracja do artykułu Środki bezpieczeństwa w UMWP -- 5.jpg

Projekt ma na celu zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia dzieci przebywających w całodobowej Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej (RPOT) w Ignatkach-Osiedle. Pensjonariusze placówki ze względu na stan zdrowia i choroby współistniejące są najbardziej zagrożeni skutkami epidemii Covid-19. Ryzyko dotyczy również personelu, zapewniającego całodobową opiekę dzieciom.

Projekt zakłada m.in. zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji (bezdotykowe dozowniki, płyny, papierowe ręczniki) oraz testów na obecność Covid-19 (dla pracowników i podopiecznych RPOT oraz pracowników ROPS, mających kontakt z podległą placówką). Umożliwia skorzystanie z pomocy psychologicznej i terapeutycznej przez kadrę zatrudnioną w placówce oraz sfinansowanie dodatkowego zatrudnienia.

Projekt realizowany jest od 1 maja do 31 grudnia 2020 r. Jego wartość to niemal 200 tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020 to prawie 190 tys. zł, wkład własny - 10 tys. zł.

Anna Augustynowicz/Marcin Nawrocki
fot. archiwum

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook