Dodana: 8 luty 2019 10:36

Zmodyfikowana: 8 luty 2019 10:36

Lokalne Grupy Działania stawiają na aktywizację mieszkańców

Zarząd Województwa na posiedzeniu 5 lutego przyznał ponad 2,2 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekty złożone w ramach Lokalnych Grup Działania, m.in. przez gminy: Korycin, Suchowola, Sokółka, Juchnowiec Kościelny i Grodzisk. Dotacje zostaną przeznaczone na zajęcia dodatkowe w szkole, pomoc dla bezrobotnych oraz integrację społeczną.

Ilustracja do artykułu info-03.jpg

Korycin i Suchowola wchodzą w skład LGD Fundusz Biebrzański. Gminie Suchowola przyznano 841 tys. zł dofinansowania (wartość tej inwestycji to 885 tys. zł). Zostanie wyremontowany budynek kina „Kometa”, który ma się przekształcić w centrum aktywności artystycznej. W ramach robót zaplanowano przebudowę zadaszenia, wykonanie elewacji, likwidację części schodów zewnętrznych i montaż w to miejsce platformy dla niepełnosprawnych. Poza tym projekt zakłada przebudowanie sceny znajdującej się w sali widowiskowej, bowiem istniejąca jest w bardzo złym stanie technicznym. W planach: teatr seniora, dziecięcy teatrzyk, klub filmowy, warsztaty filmowe i taneczne, konkursy recytatorskie, a nawet przeglądy grup i ognisk muzycznych z terenu powiatu.

Z kolei gmina Korycin uporządkuje i zagospodaruje teren w gminie.  Utworzy  plac integracyjny, na którym będzie można grać w siatkówkę, tenisa ziemnego, badmintona, piłkę nożną, a także zorganizować spotkanie przy ognisku. W części placu nawierzchnia wykonana zostanie z poliuretanu. Powstanie tam m.in. siłownia zewnętrzna. Wartość tego projektu wynosi 711,6 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego –  550 tys. zł.

Stowarzyszenie „Życie bez barier” (w partnerstwie z Klubem Sportowym „Pasja Kleosin”) z LGD Puszcza Knyszyńska otrzymało dotację w wysokości 140 tys. zł na projekt „Nowy początek w gminie Juchnowiec Kościelny”. Jego wartość to 148 tys. zł. Celem głównym projektu jest pomoc dla 15 osób w bardzo trudnej sytuacji, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Rezultatem podjętych działań – warsztatów, wsparcia coachingowego – będzie przywrócenie zaradności, samodzielności i aktywności oraz wzrost samooceny uczestników projektu.

Z kolei Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych wprowadzi dodatkowe zajęcia prowadzone innowacyjnymi metodami. Stawia na rozwój kompetencji informatycznych, matematycznych i naukowo-technicznych, a także językowych, na naukę kreatywności,  umiejętności pracy w zespole oraz uczenia się. Taki model edukacji jest możliwy dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z projektu skorzysta 32 uczniów i 10 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych w gminie Sokółka. Będą prowadzone dla nich zajęcia dodatkowe, rozwijające zdolności i wyrównujące deficyty, organizowane wycieczki edukacyjne.  Projekt wart jest blisko 100 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP wyniesie 94,2 tys. zł. Gmina Sokółka  należy do Lokalnej Grupy Działania – Szlak Tatarski.

Kolejna gmina, która skorzysta ze wsparcia RPOWP, to Grodzisk. W partnerstwie z Open Education Group zrealizuje projekt wart 152 tys. zł, na który otrzyma 143 tys. zł dofinansowania. Jest on skierowany do 15 mieszkańców gminy, niepracujących, długotrwale bezrobotnych i nieradzących sobie w życiu. Będą one uczestniczyć w zajęciach z zakresu integracji społecznej, zawodowej. Skorzystają ze staży i szkoleń zawodowych. Gmina należy do LGD – Tygiel Doliny Bugu.

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” również zrealizuje projekt skierowany do niepracujących i nieaktywnych osób. Wśród uczestników, mieszkańców z terenu tej LGD, znajdą się osoby po 50. roku życia, z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach. Skorzystają z porad doradców zawodowych i przygotują biznesplany, natomiast autorzy 12 najlepszych otrzymają dotację na założenie firmy (do 22 tys. zł) oraz wsparcie pomostowe płatne tysiąc złotych na osobę przez sześć miesięcy i przez kolejne sześć – 500 zł. Wartość projektu to 512,5 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP – 481,8 tys. zł.

Konkursy o dofinansowanie z RPOWP przeprowadziły Lokalne Grupy Działania.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook