Dodana: 18 czerwiec 2019 09:42

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2019 09:42

Dotacja na opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi

Miasto Augustów dostosuje Przedszkole nr 2 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a także zorganizuje dla nich zajęcia wyrównawcze. Zarząd Województwa przyznał na posiedzeniu 17 czerwca dotację na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Zarząd 17 (7).JPG

Dzieci skorzystają z dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów, z zajęć kształtujących kompetencje kluczowe, wyjazdów edukacyjnych. Natomiast nauczycielki rozwiną umiejętności i kompetencje potrzebne do pracy z niepełnosprawnymi maluchami. Ponadto przedszkole zostanie dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych dzieci.

Wartość tego projektu, wyłonionego w ramach konkursu zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kanał Augustowski”, wynosi blisko 200 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP – 188 tys. zł.

Blm/ red. is

facebook