Dodana: 22 październik 2019 14:10

Zmodyfikowana: 22 październik 2019 14:10

2,5 miliona złotych na aktywną integrację

200 osób może liczyć na pomoc w powrocie do samodzielnego i aktywnego życia. Na dzisiejszym posiedzeniu (22 października) Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na cztery projekty, zakładające pomoc dla osób w trudnej sytuacji.

Ilustracja do artykułu Zarząd 22.10 3.jpg

Trzy projekty z konkursu na działania z zakresu aktywnej integracji

Open Education Group zrealizuje projekt, który zakłada podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 50 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Skorzystają one z porad doradców, szkoleń i staży zawodowych, dzięki czemu nabędą nowe kwalifikacje i kompetencje. Wartość projektu wynosi 1,4 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP blisko 1,2 mln zł.

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego zamierza zwiększyć zdolność do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społecznym 60 osób, znajdujących się w trudnej sytuacji. Przejdą one trening umiejętności społecznych i ekonomicznych, skorzystają z porad prawnika i psychologa, wezmą udział w spotkaniach i wyjazdach integracyjnych, zajęciach  na basenie, spotkaniach z dietetykiem, a także w kursach, szkoleniach i stażach zawodowych. Projekt będzie kosztował 687,3 tys. zł, dotacja pokryje prawie 584 tys. zł.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidówrównież otrzyma blisko 584 tys. zł (wartość 687,4 tys. zł) na pomoc dla 60 niepracujących osób, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dla każdej z nich zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji. Uczestnicy projektu wezmą udział w treningach, zajęciach kulturalnych i  rozwijających aktywność fizyczną, szkoleniach czy stażach zawodowych.

Projekty te zostały dofinansowane w ramach naboru z działania 7.1 (rozwój działań aktywnej integracji). To już kolejne inicjatywy wyróżnione w tym konkursie. Na początku października Zarząd Województwa wybrał 13 projektów, których dofinansowanie wyniosło prawie12,5 mln zł. Kolejne projekty są w trakcie oceny.

Projekt LGD Tygiel Doliny Bugu

W ramach Lokalnej Grupy Działania – Tygiel Doliny Bugu zostanie zrealizowany projekt, który również zakłada wsparcie w powrocie do aktywnego życia. Gmina Drohiczyn razem ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy zaoferuje pomoc dla 30 osób z powiatu siemiatyckiego, znajdujących się w trudnej sytuacji, w powrocie do aktywności zawodowej i społecznej. Dla każdej z tych osób zostanie stworzona indywidualna ścieżka reintegracji, która będzie uwzględniać ich potrzeby, możliwości i predyspozycje. Uczestnicy projektu skorzystają z kursów zawodowych (komputerowego, konserwatora, koparkoładowarki, budowalnego), a także ze wsparcia psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego.

Wartość tego projektu wynosi 359 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 341 tys. zł.

Projekt został zgłoszony na nabór ogłoszony w ramach Lokalnej Grupy Działania – Tygiel Doliny Bugu.

blm

facebook