Dodana: 6 styczeń 2009 14:35

Zmodyfikowana: 6 styczeń 2009 14:35

Gmina SokołyDane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 6112
Powierzchnia: 15557 ha


Adres urzędu:
Urząd Gminy Sokoły
Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły   
tel. (086) 476 30 10   
fax. (086) 476 30 12   
e-mail: ugsokoly@poczta.onet.pl   
www.sokoly.podlaskie.pl 

Ośrodek Kultury:
Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach
ul. Kolejowa 3
18-218 Sokoły
tel. (086) 476 31 78

Biblioteka:
Zespół Szkół w Sokołach
Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły
ul. Kościelna 5
18-218 Sokoły

Planowane imprezy promocyjne:

Styczeń - luty:
- Koncerty Młodzieżowej Orkiestry Braci Sokolskiej –  styczeń
- Bal Karnawałowy dla dzieci – 25 stycznia
- Akcja Ferie 2006 – 23 stycznia – 3 luty

Marzec:
- Dzień Kobiet – 8 marca
- Święto Wiosny – 21 marca
- Kurs ozdób świątecznych cyklu wiosennego

Kwiecień:
- c.d. kursu ozdób świątecznych cyklu wiosennego
- Dzień Ziemi – 22 kwietnia
- Konkurs poetycki „Wiosna radosna”

Maj:
- Dzień Matki i Ojca – 26 maja
- Gminne Eliminacje V Powiatowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego”- II połowa maja

Czerwiec:
- Dzień Dziecka – 1 czerwca
- Koncert Młodzieżowej Orkiestry Braci Sokolskiej - 15 czerwca
Festyn „Powitanie Lata 2006”- 17 czerwca

Lipiec - sierpień:
- Akcja Wakacje 2006 1 lipiec – 31 sierpień
- Festyn „Waniewo – Odpust – Natura 2006”,  „Folklor nad Narwią” – 29 lipiec

Wrzesień - październik:
- IV Edycja Konkursu Plastycznego „Pocztówka z Sokół”- I połowa października
- XII Bieg Niepodległości – 27 października

Listopad:
- Ziarna Pamięci – 12 listopada
- Andrzejki – 25 listopada
- Powiatowy Konkurs DJ – ów – 25 listopada

Grudzień:
- Kurs ozdób Bożonarodzeniowych – okres Adwentu
- Koncert Świąteczny – ok. 20 grudnia

oraz:

 • zajęcia muzyczne – MOBS – wtorki, piątki 13.30- 16.30
 • zajęcia plastyczne – dwa razy w tygodniu: środa i piątek godz. 15.00 – 17.00
 • zajęcia teatralne - wtorek godz. 16.00 – 18.00
 • zajęcia kabaretowe -czwartek godz. 16.30- 17.30
 • zajęcia hafciarskie – sobota 14.00- 16.00
 • zajęcia świetlicowe - codziennie
 • dyskoteki – oprócz Wielkiego Postu i Adwentu, w czasie nauki szkolnej w soboty godz. 20.00 –24.00, w czasie ferii i wakacji w środy godz. 20.00- 1.00
 • przygotowanie raz w roku gazety gminnej „Sokolim Okiem”
 • prowadzenie dokumentacji i kroniki GOK oraz Kroniki Urzędu Gminy w Sokołach
 • udział w kursach i szkoleniach
 • wystawy w „Małej Galerii”
 • Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się :
  - nauka gry na pianinie – pani Alicja Kapkowska
  - zajęcia aerobiku – pan Krzysztof Troc

Gmina Sokoły znajduje się w Zachodnim Obszarze Funkcjonalnym województwa podlaskiego.
Położona jest w jego środkowej części. Powierzchnia gminy mieści się w granicach mezoregionu Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, a także częściowo w granicach Doliny Górnej Narwi.

Jest jedną z dziewięciu gmin tworzących powiat wysokomazowiecki. Sąsiaduje z następującymi gminami: z kierunku północno – wschodniego – Choroszcz, z kierunku wschodniego – Łapy, z kierunku południowego – Poświętne i Nowe Piekuty, z kierunku zachodniego – Wysokie Mazowieckie i Kulesze Kościelne, z kierunku północno – zachodniego – Kobylin Borzymy.

Powierzchnia gminy Sokoły wynosi 156 km2. W jej granicach w roku 2004 znajdowało się 48 miejscowości wiejskich, w 49 sołectwach.

Powierzchnia gminy wynosi 12,77% powierzchni powiatu wysokomazowieckiego, a także 0,77% powierzchni województwa podlaskiego. Liczba gminnych miejscowości wiejskich stanowiła 12,77% wszystkich powiatowych miejscowości wiejskich oraz 1,22% wojewódzkich. Liczba sołectw stanowiła 12,96% sołectw powiatowych oraz 1,48% wojewódzkich.

Gmina Sokoły jest gminą typowo rolniczą. Budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej na tym terenie byłaby zbyt kosztowną inwestycją dla gminy i  mieszkańców kanalizowanych wsi. Z uwagi na to władze gminy postanowiły szukać innego rozwiązania. W staraniach tych pomogła Fundacja EURONATUR z Północnej Nadrenii – Westfalii sugerując budowę oczyszczalni przyzagrodowych jako tani i skuteczny sposób oczyszczania ścieków w gospodarstwach wiejskich.

Po zapoznaniu się z tą technologią władze gminy wykupiły od Instytutu Ekologii Stosowanej ze Skórzyna patent na upowszechnianie tych oczyszczalni na swoim terenie.
Technologia ta opiera się na wielu procesach oczyszczania. Pierwszy  etap zachodzi w osadniku gnilnym, do którego można wykorzystać istniejące już tzw. szamba. Dalej podczyszczone ścieki spływają do studzienki, z której są przepompowywane na filtr roślinny, gdzie następować będą zasadnicze procesy oczyszczania. Jest to obiekt o powierzchni 12 m2, uszczelniany od spodu folią. Jego wnętrze wypełnione jest warstwami filtracyjnymi tj.: żwir, piasek, humus. Powierzchnia jego obsadzona jest roślinami wodnymi, których zadaniem jest zwiększenie efektywności oczyszczania. Przefiltrowana woda spływa do niewielkiego stawu denitryfikacyjnego o średnicy 4,6 m. Jej nadmiar może być wykorzystywany do podlewania trawników itp. W czasie eksploatacji oczyszczalni należy co dwa lata usuwać osad z osadnika, a co kilka lat wymieniać częściowo humus. Zaleca się również w okresie zimowym ocieplanie filtra z wierzchu słomą lub matą.

Na wdrożenie tego systemu oczyszczania przystało jedenastu rolników ze wsi: Jamiołki Godzieby i Jamiołki Kowale, Rzące, Roszki Sączki, Roszki Ziemaki, Idźki Młynowskie, Jeńki, Kowalewszczyzna, Waniewo. Przy budowie tych oczyszczalni gmina zapewniła fachową pomoc oraz niektóre materiały w postaci żwiru i humusu. Pozostałe elementy rolnicy zorganizowali we własnym zakresie.

facebook