Dodana: 7 styczeń 2009 10:08

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 12:26

Gmina Wysokie Mazowieckie

Herb Gminy Wysokie Mazowieckie   Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie – Krzysztof Krajewski

   Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

   ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

   tel. 86 275 26 27, fax: 86 275 74 50

   e-mail: gminawysokiemazowieckie@gmwm.pl

   link do strony internetowej gminy

Gmina Wysokie Mazowieckie położona jest w powiecie wysokomazowieckim, w zachodniej części województwa podlaskiego. Siedzibą wiejskiej gminy składającej się z 54 sołectw, jest powiatowe miasto Wysokie Mazowieckie. Liczba mieszkańców gminy wynosi 5514 osób (wg stanu na dzień 31.10.2020 r.). Zajmuje powierzchnię 16611 ha, na jej terenie znajduje się ok. 800 gospodarstw rolnych, w większości nastawionych na produkcję mleczną.

Jednopiętrowy budynek w otoczeniu drzew i pół

Mieszkańcy gminy są zasadniczo potomkami drobnej szlachty podlaskiej, zamieszkującej te tereny od średniowiecza. Po większej własności ziemskiej pozostały trzy dwory z XIX w., w: Tyborach-Kamiance, Mazurach i Starej Rusi.

Gmina efektywnie inwestuje środki własne oraz fundusze pozyskane z zewnątrz, w tym w szczególności dotacje z Unii Europejskiej w rozwój infrastruktury publicznej i poprawę jakości życia mieszkańców. Jednym z priorytetów gminy jest ochrona środowiska.

Ważnym czynnikiem rozwoju Gminy jest aktywizacja społeczeństwa poprzez wspomaganie inicjatyw kulturalnych mieszkańców. W celu upamiętnienia bogatej historii Gminy samorząd wspiera lokalnych twórców poprzez wydawanie ich publikacji i książek. Kultywuje tradycję i historię regionu organizując obchody i jubileusze. Mieszkańcy Gminy o wszystkich ważnych wydarzeniach  mogą dowiedzieć się z bezpłatnego informatora gminny  - „Biuletyn 54”, który co dwa miesiące trafia do ich domów. 

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej, wybudowany w latach 1890–1905. W kruchcie świątyni znajduje się marmurowa płyta nagrobna wojskiego bielskiego Walentego Mościckiego z 1600 r.
  • Zespół dworsko-ogrodowy z lat 1856-1857 w  miejscowości Tybory-Kamianka w sąsiedztwie, którego znajdują się stawy – miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

Panorama wsi w otoczeniu pól

źródło/fot.: Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook