Dodana: 6 styczeń 2009 14:29

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 12:20

Gmina Klukowo

Logo Urzędu Gminy Klukowo     Wójt Gminy Klukowo - Piotr Uszyński

     Urząd Gminy w Klukowie

     ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo

                                           tel. 86 277 45 43, fax: 86 277 45 42

                                           e-mail: ug@klukowo.pl

                                           link do strony internetowej gminy

Gmina Klukowo położona jest w płd.-zach. części województwa podlaskiego na terenie Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Na terenie gminy znajduje się 38 miejscowości o łącznej liczbie 4388 mieszkańców. Przez gminę Klukowo przebiega droga powiatowa, stanowiąca główne połączenie między miastami Ciechanowiec i Wysokie Mazowieckie.

Dwa kościoły w Klukowie

Klukowo to gmina typowo rolnicza o powierzchni 123,77 km2, powierzchni użytków rolnych wynoszących 10 564 ha oraz powierzchni lasów i terenów leśnych stanowiących 9 % powierzchni ogólnej gminy (1 122 ha).

Gmina znajduje się na obszarze „Zielonych Płuc Polski”. Południowo – wschodnia część gminy, na której występuje dolina rzeki Nurzec, objęta jest statusem obszaru chronionego krajobrazu.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Józefa Oblubieńca w Klukowie z lat 1833-1835.
  • Zespół Kościoła parafialnego p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie z 1893 roku.
  • Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych z lat 1904-1912.
  • Zespół dworsko-parkowy w Gródku z drugiej połowy XIX.

Panorama wsi Wyszonki Kościelne

źródło/fot.: Urząd Gminy w Klukowie

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook