Dodana: 7 styczeń 2009 10:01

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 12:20

Gmina Czyżew

Herb Gminy Czyżew    Burmistrz Czyżewa - Anna Bogucka

    Urząd Miejski w Czyżewie

    ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew

    tel. 86 275 50 36, fax: 86 275 51 16

    e-mail: sekretariat@umczyzew.pl

    link do strony internetowej gminy

Gmina Czyżew jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo - zachodniej części województwa podlaskiego w powiecie wysokomazowieckim. Zajmuje powierzchnię 13 043,5 ha. Liczba mieszkańców gminy wynosi 6486 osób (wg stanu na dzień 31.10.2020 r.). W skład gminy wchodzi miasto Czyżew i 46 sołectw.

Panorama miasta Czyżewa

Atutem Gminy Czyżew jest doskonała sieć komunikacyjna: modernizowana międzynarodowa magistrala Rail Baltica (Berlin, Warszawa, Białystok, Helsinki), droga krajowa nr 63 łącząca się z drogą międzynarodową S8, przecina ją także gęsta sieć dróg gminnych. Dzięki temu oraz przygotowanym terenom pod inwestycje prężnie rozwijają się przedsiębiorstwa, dające zatrudnienie mieszkańcom nie tylko Gminy Czyżew, co potwierdza bardzo niski wskaźnik bezrobocia. Dzięki umiejętnie pozyskiwanym środkom gmina realizuje liczne inwestycje, które służą poprawie warunków życia  jej mieszkańców oraz odmieniają całkowicie wygląd gminy.

„Tradycja i nowoczesność” – to hasło najadekwatniej charakteryzuje Gminę Czyżew, która troskę o dziedzictwo minionych pokoleń łączy ze śmiałymi planami i realizacjami na miarę XXI wieku. W ciągu ostatnich lat powstały tu m. in. tereny rekreacyjne nad rzeką Brok – Zalew wraz z kąpieliskiem miejskim i plażą, Stadionem Miejskim im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz zabytkowym parkiem podworskim, które „witają” podróżujących drogą krajową. Unikatowy na skalę kraju jest odrestaurowany XIX wieczny dworzec PKP, w którym funkcjonuje Izba Historyczna – Muzeum Ziemi Czyżewskiej. Nie zapominając o dorobku przodków, gmina realizuje też działania z myślą o następnych pokoleniach, są to m. in. gazyfikacja Czyżewa czy inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, które plasują gminę w czołówce liderów inwestycyjnych.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Kościół parafialny pw. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem – późnogotycki kościół z XVI w z drewnianą XVIII wieczną dzwonnicą.
  • Kościół Parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła w Czyżewie z II połowy XIX w. wg projektu Leonarda Marconiego.
  • Park Podworski wraz z terenami rekreacyjnymi nad zalewem.
  • Muzeum Ziemi Czyżewskiej w budynku dworca PKP.

Park podworski w Czyżewie

 źrodło/fot.: Urząd Miejski w Czyżewie

 oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook