Dodana: 6 styczeń 2009 14:33

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 12:22

Gmina Nowe Piekuty

Herb Gminy Nowe Piekuty    Wójt Gminy Nowe Piekuty – Marek Kaczyński

    Urząd Gminy Nowe Piekuty

    ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty

    tel. 86 476 95 20, fax: 86 476 95 22

    email: urzad@nowepiekuty.pl

    link do strony internetowej gminy

Gmina Nowe Piekuty jest gminą wiejską zlokalizowana w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego, we wschodniej części po­wiatu wysokomazowieckiego. Zajmuje powierzchnię 10,937 ha. Od północy graniczy z gminą Sokoły i Wysokie Mazowieckie, od zachodu  z gminą Szepietowo, od południa z gminą Brańsk, a od wschodu z gminą Poświętne. W skład gminy wchodzi 35 miejscowości wiejskich czyli sołectw. Gminę zamieszkuje 3984 mieszkańców.

Widok na budynek Urzędu Gminy Nowe Piekuty

Gmina Nowe Piekuty jest gminą o charakterze rolniczym. W ogólnej powierzchni gminy użytki rolne zajmują ponad 78%, z czego niemal 66% stanowią grunty orne. Dominującą dziedziną działalności rolniczej jest produkcja mleka.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Najcenniejszym skarbem Gminy jest Sanktuarium Matki Bożej Pojednania – Królowej Podlasia w Hodyszewie. Kościół został wybudowany w 1938r. Znajdujący się w nim cudowny  wizerunek Maryi od kilku setek lat przyciąga tysiące wiernych, którzy doznają tu wielu łask, uzdrowień, cudów i nawróceń.
  • W odległości kilkuset metrów od Sanktuarium znajduje się słynna Krynica - miejsce w którym, jak mówi legenda, pracującemu w polu rolnikowi objawiłą się ikona Matki Bożej na drzewie. W miejscu tego cudownego zdarzenia w chwili obecnej znajduje się drewniany kościółek z 1881 roku stojący nad cudownym źródłem, z którego tryska orzeźwiająca woda, czerpana przez rzesze pielgrzymów.
  • Piętno II wojny światowej upamiętniają kaplica ofiar zbrodni hitlerowskiej we wsi Krasowo Częstki gdzie w nocy z 16 na 17 lipca 1943 roku dokonano mordu 258 mieszkańców. Zbiorowa mogiła ofiar pacyfikacji we wsi Jabłoń Dobki upamiętnia tragiczne wydarzenia z  8 marca 1944 roku, gdzie żywcem spalono i zamordowano 93 osoby. Pomnik pomordowanych mieszkańcówów wsi Skłody Borowe przypomina nam o tragedii jej mieszkańców, gdzie 11 sierpnia 1944 roku Niemcy zamordowali 21 osób.
  • Przed Kościołem w Nowych Piekutach znajduje się pomnik poświęcony mjr. Kazimierzowi Kamieńskiemu p.s. „Huzar”, Żołnierzowi Armii Krajowej.

Kościół w Hodyszewie.

 źródlo/fot.: Urząd Gminy Nowe Piekuty

 oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook