Dodana: 7 styczeń 2009 10:13

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 19:46

Gmina Janów

Herb Gminy Janów    Wójt Gminy Janów – Jerzy Pogorzelski

    Urząd Gminy w Janowie

    ul. Parkowa 3, 16-130 Janów

    tel. 85 721 62 88, fax 85 721 60 95

    e-mail. gmina@janow.com.pl

    link do strony internetowej gminy


Gmina Janów położona jest w północno-wschodniej części województwa podlaskiego, około 40 km od wschodniej granicy państwa, na malowniczych pagórkach obrzeża  Puszczy Knyszyńskiej. Zajmuje obszar 20 789 ha, w tym 61.2% to użytki rolne a 32.8% stanowią lasy będące własnością państwową i prywatną.

Izba tkactwa w Janowie

Przez teren gminy przepływa rzeka Kumiałka będąca pośrednim dopływem Biebrzy. Liczba mieszkańców w chwili obecnej to 4 453, w tym większość utrzymuje się z pracy w rolnictwie. W samym Janowie mieszka obecnie 854 osoby. Gmina Janów liczy 42 wsie obejmujące 35 sołectw. Największą atrakcją turystyczną od wielu lat pozostaje Izba Tkactwa Dwuosnowowego. Jest to jedyne w całej Polsce muzeum gromadzące zbiory tkanin dwuosnowowych z których od kilkudziesięciu lat słynie Janów nie tylko w kraju ale i za granicą.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Kościół pod wezwaniem św. Jerzego w Janowie.
  • Park wiejski i Pomnik Orła Białego ufundowany przez mieszkańców Janowa  z okazji odzyskania niepodległości.
  • Izba tkactwa Dwuosnowowego w Janowie.
  • Tradycyjny warsztat tkacki do wyrobu tkaniny dwuosnowowej w miejscowości Wasilówka.
  • Zalew Sitawka.
  • Kurhany  Jaćwingów w Jasionowej Dolinie i Teolinie.

Kościól w Janowie

źródło/fot.: Urząd Gminy w Janowie

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook