Dodana: 7 styczeń 2009 10:32

Zmodyfikowana: 6 kwiecień 2021 12:39

Gmina Sidra

Herb Gminy Sidra    Wójt gminy Sidra – Jan Hrynkiewicz

    Urząd Gminy Sidra

    ul. Rynek 5, 16-124 Sidra

    tel. 85 722 09 80, fax: 85 722 09 84

    e-mail. ug_sidra@zetobi.com.pl

    link do strony internetowej gminy

 

 

Gmina Sidra położona jest we wschodniej części woj. podlaskiego. Sąsiaduje z gminami: Dąbrowa Białostocka, Janów, Kuźnica, Nowy Dwór i Sokółka. Zajmuje powierzchnię 17 400 ha, a jej rzeźba terenu charakteryzuje się polodowcowymi wzniesieniami i naturalnym biegiem rzeki Sidry (dopływ Biebrzy). Gminę zamieszkują 3412 osoby (wg stanu na dzień 13.10.2020 r.). W skład gminy wchodzi 28 sołectw.

Kościół w Sidrze 

Gmina położona jest w malowniczej okolicy, wśród łąk i lasów, co stwarza dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Zasobne w ryby zbiorniki wodne dwóch zalewów są idealnym miejscem dla wędkowania i odpoczynku. Sprzyjające okoliczności przyrody powodują, że teren gminy jest siedliskiem dla wielu rzadko występujących i będących pod ochroną gatunków zwierząt. W gminie znajduje się także 12 pomników przyrody.

Miejsce warte odwiedzenia:

  • Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy z XVIII w.
  • Ruiny zboru kalwińskiego z 2. połowy XVI w.
  • Ruiny zamku bastejowego wzniesionego w 2. połowie XVI w., przebudowanego w 1. połowie XVII w., zniszczonego w XIX w.
  • Dwór Eynarowiczów z początków XX w.
  • Ruiny murowanego młyna wodnego z 2. połowy XIX w. w Siderce.
  • Zasobne w ryby dwa zalewy wodne.

Młyn wodny w Siderce.

źródło/fot.: Urząd Gminy Sidra

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook