Dodana: 7 styczeń 2009 10:31

Zmodyfikowana: 9 luty 2021 11:22

Gmina Kuźnica

    Wójt Gminy Kuźnica – Paweł Mikłasz

    Urząd Gminy Kuźnica

    pl.1000 - lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica

    tel. 85 722 92 81, fax: 85 722 92 80

    e-mail sekretariat@kuznica.ug.gov.pl

    link do strony internetowej gminy

Gmina Kuźnica zlokalizowana jest w województwie podlaskim w powiecie sokólskim. Położona na północny – wschód od Sokółki, w odległości 60 kilometrów od Białegostoku w obrębie Zielonych Płuc Polski. Zajmuje powierzchnię 133,41 km2. Zamieszkiwana jest przez 4 056 mieszkańców (stan na dzień 31.10.2020 r.) W granicach administracyjnych gminy leży 30 sołectw. Od strony wschodniej gmina graniczy z Republiką Białorusi, dzięki temu słynie z przejścia granicznego z Białorusią. Przez gminę przebiegają istotne dla jej rozwoju szlaki komunikacyjne: trasa krajowa nr 19 oraz linia kolejowa: Białystok – Grodno.

Panorama Kuźnicy 

Gminę cechuje charakterystyczne pagórkowate ukształtowanie terenu, urozmaicone obszarami leśnymi. Część Gminy o powierzchni 4 566,31 ha objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”. Gmina Kuźnica jest częścią szlaku turystycznego Wielki Gościniec Litewski, który przez kilka wieków był jednym z najważniejszych traktów handlowych Rzeczypospolitej. Nazwę dała Kuźnicy rudnia, położona w głębi Puszczy Grodzieńskiej, na lewym brzegu Łosośny. W specjalnych piecach hutniczych, tzw. kuźniach wytapiano żelazo z rudy darniowej, której zasoby występowały w okolicach Kuźnicy, Kowali, Saczkowiec i Kuścina.

Atrakcyjne walory przyrodniczo - krajobrazowe, bogactwo flory i fauny, czyste powietrze oraz wody rzeki i zbiorników wodnych, stwarzają korzystne warunki do harmonijnego obcowania ludzi ze środowiskiem naturalnym. Obok Kuźnicy wije się malownicza rzeka Łosośna (dopływ Niemna). W oddalonych od ruchliwej trasy zacisznych zakątkach działają kwatery agroturystyczne.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • kościół pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy wybudowany został w 1864 r.;
  • kościół pw. Św. Trójcy i Św. Dominika w Klimówce wybudowany w latach 1922-1928;
  • cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy znajdująca się w miejscu dawnego klasztoru Bazylianów;
  • dwór modrzewiowy w m. Łosośna Mała zbudowany w latach 1720-1722 przez Zygmunta Bouffała;
  • murowany pałac we wsi Pawłowicze zbudowany w 1610 r., do którego prowadzi aleja ze szpalerem lip, dębów oraz klonów;
  • Memoriał Golgota Wschodu.

Mural na budynku

źródło/fot.:  Urząd Gminy Kuźnica

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook