Dodana: 7 styczeń 2009 14:06

Zmodyfikowana: 8 luty 2021 17:33

Gmina Szudziałowo

Urząd Gminy Szudziałowo    Wójt Gminy Szudziałowo – Tadeusz Tokarewicz

    Urzad Gminy Szudziałowo

    ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo

    tel. 85 722 14 04, fax: 85 722 14 41

    e-mail. sekretariat@szudzialowo-gmina.pl

    link do strony internetowej gminy

Gmina Szudziałowo położona jest we wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie sokólskim i przylega do granicy z Białorusią.  Graniczy z gminami: Sokółka, Supraśl, Krynki oraz Gródek. Obejmuje obszar 30 164 ha. Obecnie w skład Gminy wchodzą 43 miejscowości zorganizowane w 34 sołectwach. Olbrzymim bogactwem terenów są lasy, które stanowią 46 % powierzchni gminy, z czego ponad 70% znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Kościół w Szudziałowie

Okolice Szudziałowa to zagłębie borówki amerykańskiej i czarnej porzeczki. Wielohektarowe plantacje na stałe wpisały się w lokalny krajobraz.

Walory środowiska przyrodniczego: czyste powietrze, gleby, lasy dają możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego, turystyki i agroturystyki. Szlaki rowerowe "Kresowe Wędrówki", "Leśne Wędrownice" i "Leśne Biegownice" (Poczopek) oraz przebiegający przez Gminę Szlak Tatarski  Kruszyniany – Bohoniki dają możliwość aktywnego wypoczynku.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Wincentego Ferreriusza i Bartłomieja w Szudziałowie,
  • Drewniana Cerkiew pw. św. Piotra i Pawła z mogiłą właścicieli majątku Szczęsnowicze z 1863 roku,
  • Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP w Ostrowiu Północnym,
  • późnośredniowieczny cmentarz tzw. Mogielnica w Harkawiczach, cmentarzysko średniowieczne w Knyszewiczach,
  • wiatraki typu holenderskiego i sokólskiego oraz kożlaki w Wojnowcach, Minkowcach i Chmielewszczyźnie.
  • Dawne dwory w Szczęsnowiczach, Miszkienikach i Pisarzowcach
  • Silvarium – leśny ogród w Poczopku

Kościół w Szudziałowie

źródło/fot.: Urzad Gminy Szudziałowo

oprac./fot. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook