Dodana: 7 styczeń 2009 14:07

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 12:10

Gmina Dąbrowa Białostocka

 Herb Gminy Dąbrowa Białostocka   Burmistrz Dąbrowy Białostockiej - Artur Gajlewicz

    Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

    ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka

    tel. 85 712 11 00, fax: 85 712 10 17

    e-mail dabrowab@beep.pl

    link do strony internetowej gminy

Miejsko - wiejska Gmina Dąbrowa Białostocka położona w północno - wschodniej części województwa podlaskiego jest jedną z większych gmin w powiecie sokólskim. Graniczy z gminami: Janów, Lipsk, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Sztabin. Centrum gminy jest położone nad rzeką Kropiwną (dopływ Biebrzy) miasto Dąbrowa Białostocka, które pełni funkcję ośrodka administracyjno - usługowego. Gmina administracyjnie składa się z miasta Dąbrowa Białostocka i 52 sołectw. Gminę zamieszkują 11 322 osoby (wg stanu na dzień 31.10.2020 r.).

Panorama Dąbrowy Białostockiej

Łączna powierzchnia gminy Dąbrowa Białostocka wynosi 264 km2, w tym: grunty orne zajmują 45,24% powierzchni gminy, lasy -16,9%  (2390 ha to lasy państwowe, a 1693ha to lasy prywatne), pastwiska- 15, 67%, łąki- 12,69%, sady - 0,70%. 

Do walorów gminy Dąbrowa Białostocka można zaliczyć jej położenie w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jest to obszar posiadający unikatowe w skali Europy zasoby przyrodnicze, min. bagna i torfowiska biebrzańskie. Uroki krajobrazu można podziwiać z wież widokowych oraz w czasie spływów tratwami po Biebrzy. Wzdłuż rzeki Biebrza ciągnie się sieć bunkrów z okresu II wojny światowej, tzw. Linia Mołotowa co stanowi niewątpliwą atrakcję turystyczną. 

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Białostockiej.
  • Sanktuarium Maryjne wraz z Cudownym Obrazem Matki Bożej w Różanymstoku.
  • Drewniany kościół Św. Anny w Kamiennej Nowej pochodzący z początku XVII.
  • Grób generała Nikodema Sulika, bohatera bitwy pod Monte Cassino znajdujący się w Kamiennej Starej.
  • Cmentarz żydowski w Dąbrowie Białostockiej z XVII wieku.
  • Kładka nad Biebrzą we wsi Szuszalewo.
  • Lipa w Suchodolinie uznana za „Pomnik Przyrody Prawem Chroniony – 237”.

Sanktuarium w Różanymstoku

źródło/fot.: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

oprac.: Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook