Dodana: 9 styczeń 2009 13:32

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 17:40

Gmina Czarna Białostocka

Herb Gminy Czarna Białostocka.  Burmistrz Czarnej Białostockiej - Jacek Chrulski

  Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

  ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka

  tel. 85 713 13 40, fax: 85 713 13 49

  e-mail: um@czarnabialostocka.pl

  link do strony internetowej gminy

Gmina Czarna Białostocka leży w północnej części powiatu białostockiego, przy ważnym szlaku komunikacyjnym (droga krajowa nr 19 oraz linia kolejowa nr 6) prowadzącym z Białegostoku do polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy. Ponad 70% jej obszaru stanowią tereny leśne, wchodzące w skład kompleksu Puszcza Knyszyńska. Gminę o powierzchni 206 km2 zamieszkuje 10 826 osób (stan na 19 listopada 2020 roku). Sąsiaduje z gminami: Dobrzyniewo Duże, Wasilków, Supraśl, Sokółka, Janów, Korycin i Jasionówka. W skład gminy wchodzi 17 sołectw.

Zalew w Czarnej Białostockiej

Cennym walorem przyrodniczym gminy są pomniki przyrody. Do rejestru wpisane są 32 okazałych rozmiarów drzewa. Nienaruszone fragmenty starych lasów wyznaczono jako rezerwaty przyrody: Budzisk”, „Jesionowe Góry”, „Karczmisko”, „Krzemianka” i „Taboły” ze stanowiskami chronionych roślin i zwierząt.   

Miejsca warte odwiedzenia:

  • zalew wodny „Czapielówka”;
  • neogotycki kościół parafialny pw. Matki Bożej Anielskiej w Czarnej Wsi Kościelnej wzniesiony w latach 1913-1921 wpisany do rejestru zabytków;
  • Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia z unikalnymi warsztatami twórców w Czarnej Wsi Kościelnej;
  • Ośrodek Edukacji Leśnej „Stara Wyłuszczarnia” im Leśników Puszczy Knyszyńskiej, przy Nadleśnictwie Czarna Białostocka, z zabytkową wyłuszczarnią nasion z 1934 roku oraz salą konferencyjno-edukacyjną;
  • kościół pw. Św. Rodziny w Czarnej Białostockiej z 1976 roku , wybudowany wspólnym wysiłkiem mieszkańców w ciągu 8 miesięcy. Wnętrze nawiązujące do otaczającej Puszczy Knyszyńskiej zdobią poroża (ok. 700 szt.).

Puszcza Knyszyńska

źródło/fot.: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook