Dodana: 9 styczeń 2009 12:55

Zmodyfikowana: 22 kwiecień 2021 15:27

Gmina Gródek

    Wójt Gminy Gródek - Wiesław Kulesza

    Urząd Gminy Gródek

    ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

    tel. 85 718 06 64, fax: 85 811 00 10

    e-mail: sekretariat@grodek.pl

    link do strony internetowej gminy

 

Gmina Gródek położona jest w województwie podlaskim, we wschodniej części powiatu białostockiego. Tereny Gminy od strony wschodniej wyznacza rzeka Świsłocz, która tworzy granicę Polski z Republiką Białoruś i zarazem zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Przez Gminę przebiega droga krajowa nr 65, która łączy Białystok z Mińskiem przez przejście graniczne w Bobrownikach.

 Zdjęcie cerkwi w Gródku.

Gmina Gródek jest największą pod względem powierzchni (430,6 km²) gminą w powiecie białostockim. Obecnie w Gminie mieszka blisko 5200 osób. Gminę charakteryzują malownicze krajobrazy, ukryte wśród lasów niewielkie wioski i właściwie nieskażona przyroda. Na podkreślenie zasługują walory krajobrazowe niewielkich cennych historycznie wsi, nierzadko z ciekawymi zabytkami architektonicznymi, kapliczkami i zdobionymi krzyżami przydrożnymi. Wyróżniająca Gminę architektura sakralna jest najwspanialszym wyrazem kultury duchowej.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • cerkiew parafialna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku wzniesiona w latach 1946-1970 w miejscu drewnianej XVIII-wiecznej cerkwi i drewnianej dzwonnicy z 1858 r.;
  • kościół rzymskokatolicki, parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowegow Gródku;
  • cerkiew parafialna w Królowym Moście, prawosławna p.w. Św. Anny,
  • kaplica dworna w Królowym Moście, rzymskokatolicka p.w. Św. Anny,
  • cerkiew prawosławna, parafialna p.w. Św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach,
  • cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Bobrownikach wg projektu prof. J. Uścinowicza;
  • uroczysko Wyżary;
  • zalew w Zarzeczanach.

 Zalew w Zarzeczanach.

źródło/fot.: Urząd Gminy Gródek

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook