Dodana: 9 styczeń 2009 13:27

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2016 13:54

Gmina Turośń Kościelna
Dane podstawowe:
Powierzchnia: 140,3 km
Liczba ludności: 2553

Adres urzędu:
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
tel (085) 715 80 00
fax (085) 715 80 01
e-mail: turosn_koscielna@zgwrp.org.pl 

strona: www.turosnkoscielna.pl

facebook