Dodana: 9 styczeń 2009 13:27

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 17:36

Gmina Turośń Kościelna

Herb Gniny Turośń Kościelna  Wójt Gminy Turośń Kościelna - Grzegorz Jakuć

  Urząd Gminy Turośń Kościelna

  ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

  tel. 85 715-80-00, fax: 085 715-80-01

  e-mail: sekretariat@turosnkoscielna.pl

  link do strony internetowej gminy

Gmina Turośń Kościelna jest gminą wiejską o powierzchni administracyjnej 14030 ha i zamieszkują ją 6414 osoby (stan na 25. 10. 2020r.) Gminę tworzą 34 sołectwa. Główną miejscowością gminy jest Turośń Kościelna, w której znajduje się Urząd Gminy i podstawowe obiekty użyteczności publicznej.

Kościół w Turośni Kościelnej. 

Gmina Turośń Kościelna położona jest w województwie podlaskim, w powiecie białostockim i graniczy od północy z gminą Choroszcz, od zachodu z gminą Łapy, od południa z gminą Suraż, od wschodu z gminą Juchnowiec Kościelny.

Zachodnia część gminy, tj. ok. 30% jej powierzchni, znajduje się w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego oraz jego otulinie. Północno-wschodnie fragmenty gminy wchodzą w leśny pas ochronny Białegostoku.

Wody na terenie gminy to rozlewiska Narwi, rzeka Turośnianka i Czaplinianka oraz gliniaki w Markowszczyźnie.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Kościół parafialny pw. św. Antoniego w Niewodnicy Kościelnej 1884-1889
  • Kościół parafialny pw. św. Trójcy w Turośni Kościelnej, 1778 – 1783, rozbudowany w XIX w
  • Cerkiew Prawosławna pw. św. Mikołaja w Topilcu murowana, po 1870
  • Dwór Myśliwski w Turośni Kościelnej, 2 poł XVIII w.

Widok wsi Niewodnica Kościelna

źródło/fot.: Urząd Gminy Turośń Kościelna

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook