Dodana: 9 styczeń 2009 13:52

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 17:54

Gmina Suraż

Herb Suraża    Burmistrz Suraża - Henryk Łapiński

    Urząd Miejski w Surażu

    ul.11 Listopada  16, 18-105 Suraż,

    tel. 085 65 03 184, fax: 085 65 03 184

    email: umsuraz@zetobi.com.pl

    link do strony internetowej gminy 

 

 

Gmina Suraż należy do najmniejszych w kraju zarówno pod względem powierzchni jak i ludności. Zajmuje obszar o powierzchni 76,6 km2 (7660 ha). Blisko połowę terenu gminy zajmują grunty miejskie, w które miasto zostało bogato uposażone w XV-XVI w. Liczba ludności gminy oscyluje wokół zaledwie 2000 osób. Suraż znajduje się na przedostatnim miejscu w kraju pod względem liczby ludności na blisko 900 miast. Obszar Gminy wg. stanu na dzień 31.12.2016 roku zamieszkiwało 2007osób, w tym blisko połowa to mieszkańcy miasta Suraż.

Rynek w Surażu

Gmina Suraż jest gminą miejsko - wiejską o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych. Położona jest w 30% na terenach należących do Narwiańskiego Parku Narodowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi, które wchodzą w skład Obszarów Natura 2000.

Gmina Suraż sąsiaduje od zachodu z Gminą Łapy, od północy z Turośnią Kościelną, od wschodu z Gminą Juchnowiec Kościelny, od południa z Gminami Wyszki i Poświętne. Gmina wchodzi w skład Powiatu Białostockiego, największego w kraju i Województwa Podlaskiego.

Suraż położony jest w pradolinie Narwi. Obejmuje nadnarwiańskie tereny bagienne, od 1996r. objęte ochroną Narwiańskiego Parku Narodowego oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi. W skład Obszarów Natura 2000 wchodzi 3/4 terenu administracyjnego miasta. Niewątpliwym atutem Suraża jest krajobraz naturalny z malowniczymi terenami rzeki Narew. Czyste powietrze, łąki, kompleksy leśne z dużą ilością runa leśnego, tworzą wymarzone warunki dla turystów spragnionych ciszy i kontaktu z naturą. Suraż to idealne miejsce na wypoczynek wodny, pieszy, rowerowy i konny. Na terenie niewielkiej gminy gniazduje blisko 100 par bociana białego, z tego blisko połowa we wsi Zawyki.

Wybitne walory kulturowe i przyrodnicze można zwiedzić podróżując przez Gminę Suraż 12 szlakami turystycznymi dostosowanymi dla różnych form turystyki:

  • Szlaki piesze: Włókniarzy - niebieski, 75 km; Kolejarzy - zielony, 25 km; Szlak Łącznikowy - czarny, 5 km; (prowadzi z centrum Suraża do wieży widokowej w NPN).
  • Szlaki rowerowe: Obwodnica Rowerowa NPN-niebieski, 90 km; Podlaski Szlak Bociani - czerwony, 400 km; Szlak im. Św. Jan a Pawła II - żółty, 75 km.
  • Szlaki wodne: Pradoliny Narwi - 90 km; Labiryntów Narwi /przez NPN/ - 50 km.
  • Szlak konny: Doliny Górnej Narwi – pomarańczowy, 8 km.
  • Szlak samochodowy: Szlak Konopielki oznakowany tablicami brązowymi, 62 km.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Grodzisko w Surażu.
  • Kościól Bożego Ciała w Surażu.
  • Muzeum Dziedzictwa Pokoleń.
  • Muzeum kapliczek.
  • Kaplica w Zawykach.

Widok Suraża z lotu ptaka

źródło/fot.: Urząd Miejski w Surażu

oprac. Wladysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook