Dodana: 9 styczeń 2009 13:24

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 13:24

Gmina Juchnowiec KościelnyPodstawowe dane:
Liczba mieszkańców: 13 tys.
Powierzchnia: 172 km2


Adres urzędu:
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10,
16-061 Juchnowiec
tel. (085) 713 28 80   
fax. (085) 713 28 81   
e-mail: sekretatiat@juchnowiec.gmina.pl 
www.juchnowiec.gmina.pl

Gminny Ośrodek Kultury:
Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny,
ul. Królowiej Rodzin 1, 
e-mail: gokis.jucho@poczta.fm

Biblioteka Gminna:
Bibloteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym
ul. Królowiej Rodzin 1, 
e-mail: gokis.jucho@poczta.fm

Filia Biblioteczna w Kleosinie
ul. Zambrowska 18,
16-001 Kleosin,
e-mail: biblioteka.kleosin@poczta.onet.pl

Planowane imprezy promocyjne:

  • Festyn Gminny "Powitanie lata 2007" (1 lipca, Juchnowiec Kościelny, plac przed GOKiS).
  • Festyn Gminny "Pożegnanie lata 2007" (2 wrzesień, Kleosin, boisko przy ul. O.Tarasiuka).
  • Otwarcie wystawy zbiorowej artystów z terenu gminy p.n."Powroty 2007" (20 października, sala widowiskowa GOKiS)


Rzeka Narew

Historia ziemi juchnowieckiej sięga pierwszych wieków po Chrystusie. Dowodem na tak stary rodowód są odkrycia archeologiczne z 1938r. We wsi Rostołty odkryto kurhany pochodzące z IX w. n.e. Odnalezione w nich cenne przedmioty są obecnie eksponowane w Muzeum Podlaskim w Białymstoku.


Ruiny Dworu w Lewickich


Kościół św. Trójcy w Juchnowcu Kościelnym

Historia gminy łączy się nierozerwalnie z historią parafii juchnowieckiej. Pierwsze źródła pisane dotyczące Juchnowca i jego najbliższej okolicy to dokumenty związane z założeniem parafii. Podskarbi litewski Stanisław Zachariasz Włoszek, któremu gmina zawdzięcza także swój herb, ufundował w Juchnowcu w 1547r. Drewniana świątynię.


Kościół NMP w Tryczówce

Na przełomie wieków posiadłości ziemskie na terenie gminy należały przeważnie do wielkich i możnych rodów szlacheckich i magnackich. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim ród Radziwiłłów, Kurzenieckich, Lewickich, Gąsowskich, Sarnackich, Orsettich i Nowickich.


Kapliczka w Kożanach

Najnowsza historia nie obeszła się z tą ziemia i jej mieszkańcami łagodnie. W czasie zaborów i powstań narodowych konfiskowano i niszczono dwory szlacheckie. Wielu mieszkańców gminy zginęło w powstaniach, inni zostali wywiezieni na Sybir albo rozproszyli się na szlakach Wielkiej Emigracji. Również XX wiek zostawił tu okrutne ślady. Obie wojny światowe poczyniły spustoszenia zarówno wśród ludzi, jak i w kulturze materialnej. Wspomnieć należy chociażby pacyfikację wsi Wojszki dokonaną przez żandarmów niemieckich w 1942 roku.


Szlaki rowerowe

Na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny znajduje się największa na Podlasiu - i jedna z największych w Polsce - wieś Kleosin, licząca 4,8 tys. mieszkańców.


Miejscowość Śródlesie

facebook