Dodana: 10 sierpień 2020 13:10

Zmodyfikowana: 11 sierpień 2020 08:35

Uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Boskiej

W Supraślu zorganizowano coroczne obchody ku czci Supraskiej Ikony Matki Boskiej. Jest to jedna z najważniejszych uroczystości odbywających się w supraskim klasztorze. W poniedizałek (10.08) pod Ikoną Supraską w cerkwi św. Jana Teologa kwiaty złożyła Wiesława Burnos - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu [10.08.2020] Supraśl - Ikona Matki Boskiej 03.jpg

Obchody tego ważnego święta przyciągnęły wiernych prawosławnych z całego regionu, a także różnych części Polski. Rozpoczęły się w niedzielne (09.08) popołudnie w supraskim monasterze. Trwało całonocne czuwanie, czytanie reguły modlitewnej przed św. Eucharystią, akatyst przed Supraską Ikoną Bogurodzicy oraz za zmarłych.

Na ołtarzu polowym usytuowanym przed klasztorem odbyła się Święta Liturgia oraz także procesja. Całość zakończy się późnym popołudniem akatystem przed Supraską Ikoną Matki Bożej.

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego skierował list do Jego Ekscelencji Biskupa Supraskiego Andrzeja Przeora Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu

- "Cieszę się, że to święto łączy nas – wszystkich chrześcijan. Supraski Monaster jest bowiem miejscem, w którym duchowego wsparcia szukają nie tylko ogromne rzesze wyznawców prawosławia, ale swoje prośby o łaskę i opiekę Matki Bożej składają również, często przybywający tutaj wierni innych wyznań." - napisał Marszałek.

- "Nasza – Ziemia Podlaska od lat jest obszarem, gdzie panuje wzajemny szacunek dla innych kultur, tradycji, religii i narodów. Źródłem tych postaw jest prawdziwa, żarliwa wiara wszystkich mieszkańców naszego regionu, niezależnie od ich wyznania. Ta wspaniała miłość bliźniego, umacnia braterskie stosunki pomiędzy naszymi chrześcijańskimi Kościołami."

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, władze miasta Supraśl oraz delegacja z Lasów Państwowych aby wziąć udział w najważniejszej części dwudniowych obchodów.

 

***

Ikona Supraska jest kopią XI-wiecznej Smoleńskiej Ikony Matki Bożej typu Hodegetrii, co znaczy "Przewodniczka". W XV wieku podarował ją ówczesny zwierzchnik monasteru biskup Józef Sołtan. Była bogato pozłacana i zdobiona drogimi kamieniami. Wkrótce ikona zasłynęła cudami uzdrowień modlących się przed nią chorych. Ikona umieszczona w cerkwi św. Jana Teologa jest jedną z dwóch wiernych kopii utraconej.

W czasie I wojny światowej ikonę wywieziono do Rosji, dokąd mnisi uciekli przed Niemcami. Tam zaginęła, jej los jest nieznany. Ikona będąca obecnie w Supraślu, jest kopią wykonaną przed ponad stu laty z okazji jubileuszu 400-lecia klasztoru, zwanego Ławrą Supraską.

Przedstawiciele polskiej Cerkwi liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. osób. Według danych GUS - uznawanych jednak przez hierarchów za niemiarodajne - w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób.

Największe w kraju skupiska prawosławnych są w województwie podlaskim.

 

 

Tekst: Kamil Timoszuk

Fot: Mateusz Duchnowski

facebook