Dodana: 16 czerwiec 2020 09:11

Zmodyfikowana: 16 czerwiec 2020 09:11

Ikona św. Proroka Aarona po konserwacji

Po dwóch miesiącach prac konserwatorskich XVIII-wiecznej ikonie św. Proroka Aarona z cerkwi parafialnej Zaśnięcia NMP w Czyżach został przywrócony dawny blask. Odbioru prac dokonała prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Ilustracja do artykułu ikona.jpg

Obiekt powstał prawdopodobnie w I poł. XVIII wieku i stanowił część ikonostasu w cerkwi parafialnej pw. Zaśnięcia NMP w Czyżach.

Zły stan ikony wymagał natychmiastowej interwencji. Problemem była łuszcząca się na powierzchni dzieła warstwa malarska. Dzięki niezbędnym zabiegom zabezpieczającym udało się zatrzymać proces niszczenia i przywrócić ikonie dawną świetność. Ikonę możemy obejrzeć w Muzeum Ikon w Supraślu.

źródło/fot.: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

oprac. Cezary Rutkowski   

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook