Dodana: 22 luty 2022 11:11

Zmodyfikowana: 22 luty 2022 13:42

Archikatedra Białostocka - niezwykłe znalezisko sprzed blisko 120 lat

Podczas renowacji krzyża i gałki na sygnaturce kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku została znaleziona butelka zawierająca list budowniczych tej świątyni napisany w 1903 roku. Butelka była umieszczona w konstrukcji mocującej krzyż.

Katedra białostocka (3 of 15).jpg

List rozpoczyna się słowami: "Niżej podpisani brali udział przy budowie tego kościoła według projektu architekta Dziekońskiego z Warszawy". Czytelne są funkcje i podpis, ale trudniejsze do odczytania są nazwiska... .

Rękopis.JPG

Jak podkreślała prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest niewątpliwie jednym z najważniejszych zabytków Białegostoku i regionu.

- Z upływem czasu, krzyż usytuowany na sygnaturce wymagał naprawy mechanizmu mocowania. Z uwagi na powyższe podjęto decyzję o renowacji krzyża oraz wyremontowaniu jego osadzenia. List budowniczych, odnaleziony podczas demontażu krzyża, stanowi ważny element historii białostockiej katedry. Z pewnością wniósł nowe fakty do dotychczasowo zgromadzonej dokumentacji na temat obiektu. Dokument ten z 1903 roku ukazuje listę kluczowych postaci spoza regionu, mających wkład w powstaniu Świątyni – dodała.

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku został zbudowany w latach 1900-1905 według projektu Piusa Dziekońskiego staraniem księdza dziekana Wilhelma Szwarca. Świątynię konsekrowano w 1931 roku. Od 1945 roku pełni funkcję kościoła prokatedralnego. W 1980 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego.źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
oprac.: Aneta Kursa
fot.: Małgorzata Sawicka, WUOZ

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook