Dodana: 20 lipiec 2020 11:41

Zmodyfikowana: 20 lipiec 2020 11:41

75. rocznica Obławy Augustowskiej

Na wzgórzu krzyży w Gibach, miejscu upamiętniającym pomordowanych podczas Obławy Augustowskiej, oddano hołd ofiarom największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Uroczystości odbyły się w niedzielę (19.07). Podczas obchodów Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowała członek zarządu Wiesława Burnos.

Ilustracja do artykułu Rocznica Obławy Augustowskiej (1).jpg

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Anny w Gibach, której przewodniczył ks. bp. pomocniczy Adrian Galbas, ordynariusz diecezji ełckiej. Następnie zgromadzeni przemaszerowali pod Krzyż-pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach, gdzie oddali hołd pomordowanym.

- Rodzinom, krewnym, przyjaciołom i znajomym ofiar Obławy Augustowskiej oraz wszystkim mieszkańcom tej ziemi, w imieniu marszałka Artura Kosickiego i całego Zarządu Województwa Podlaskiego przekazuję serdeczne pozdrowienia i życzę wszystkiego co dobre, uczciwe i prawe,  a poległym bohaterom wieczny odpoczynek Dobry Panie Boże daj! – mówiła Wiesława Burnos.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

List od prezydent skierowany do uczestników organizatorów wydarzenia odczytał zastępca szefa BBN minister Dariusz Gwizdała.
Puszcza Augustowska – która dzisiaj kojarzy się przede wszystkim z pięknem natury, z „zielonymi płucami” Polski i wypoczynkiem – w ostatnich stuleciach była miejscem heroicznych zmagań i oporu Polaków przeciwko zaborcom, najeźdźcom i okupantom.(…) Pośród wielu dramatycznych wydarzeń, które miały tu miejsce, w sposób szczególny zapisała się w naszych najnowszych dziejach Obława Augustowska, słusznie nazywana „Małym Katyniem” ze względu na skalę i perfidię dokonanej 75 lat temu zbrodni.- czytamy m.in. w liście. -  Stajemy pod krzyżem na „Gibiańskiej Golgocie” z bólem, z poczuciem strasznej dziejowej krzywdy i niesprawiedliwości. Zaświadczamy, że zawsze będziemy pamiętać o Ofiarach Obławy Augustowskiej. Nigdy nie ustaniemy w odkrywaniu całej prawdy, w ustalaniu wszystkich okoliczności tej zbrodni oraz w działaniach na rzecz upamiętnienia miejsc pochówku zamordowanych. Do dzisiaj bliscy Ofiar nie wiedzą, gdzie spoczywają prochy tych, których bezpowrotnie utracili, nie wiedzą, gdzie mogliby zapalić znicz pamięci dla swych ukochanych. Bezkompromisowe wyjaśnienie tego to nasz patriotyczny, moralny i głęboko ludzki obowiązek. Składam wyrazy wielkiego uznania wszystkim, którzy wytrwale poszukują prawdy, w sposób szczególny dziękując społeczności Gminy Giby.

W uroczystościach wzięła udział delegacja IPN pod przewodnictwem dr hab. Piotra Kardeli – dyrektora Oddziału w Białymstoku, podlascy parlamentarzyści, przedstawiciele słuzb mundurowych i duchowieństwa, samorządowcy, a także mieszkańcy, z których część była świadkami tragicznych wydarzeń sprzed 75 lat.

Obchodom 75.rocznicy Obławy Augustowskiej towarzyszyła prezentacja materiałów edukacyjnych oraz publikacji naukowych.

Organizatorami tegorocznych obchodów były Gmina Giby, parafia rzymskokatolicka w Gibach, Instytut Pamięci Narodowej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

***
W lipcu 1945 r. Armia Czerwona wspierana przez oddziały Ludowego Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa (UB) przeprowadziły na terenie Puszczy Augustowskiej szeroką akcję pacyfikacyjną wymierzoną w polskie podziemie niepodległościowe, określanej mianem Obławy Augustowskiej. Obława Augustowska była największą masową zbrodnią na narodzie polskim po zakończeniu II wojny światowej. Celem akcji była fizyczna eliminacja oddziałów podziemia niepodległościowego. Ofiarami Sowietów stały się również osoby podejrzane o kontakty z polską partyzantką. Według ustaleń historyków w sumie zatrzymano ponad 7 tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób było zaginionych i nigdy nie powróciło do domów. Ich dalsze losy oraz miejsce pochówku nie są do dziś znane. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.

 

oprac. Aneta Kursa

facebook