Dodana: 11 marzec 2022 12:39

Zmodyfikowana: 11 marzec 2022 12:39

12 marca – 23. rocznica przyjęcia Polski do NATO

12 marca 1999 roku Polska została oficjalnie przyjęta do układu wojskowego NATO (Sojuszu Północnoatlantyckiego). To wydarzenie stanowiło ukoronowanie jednego z głównych celów polskiej polityki zagranicznej, realizowanej po przełomie demokratycznym w 1989 roku przez kolejne rządy naszego państwa. Obecnie, 23 lata po wstąpieniu do NATO, w sytuacji realnego rozszerzenia na Polskę wojny toczącej się na Ukrainie, przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest gwarantem naszej niepodległości i trwałości naszych granic.

Flaga NATO oraz napis przypominający o 23. rocznicy dołączenia Polski do sojuszu wojskowego

Pierwsze negocjacje zaczęły się w 1990 roku

Droga Polski do NATO zaczęła się nawiązaniem w 1990 roku wzajemnych stosunków dyplomatycznych. W 1992 roku Sojusz oświadczył, że "drzwi do NATO są otwarte", a w 1993 roku zapewnił, że Polska będzie wśród pierwszych nowo przyjętych państw.

W styczniu 1994 roku Stany Zjednoczone zadeklarowały, że rozszerzenie NATO nie jest już kwestią „czy”, ale „jak i kiedy”. W 1997 roku szczyt NATO w Madrycie wystosował zaproszenia do – Czech, Węgier i Polski. Trzy miesiące później zakończyły się rozmowy akcesyjne, a w 1998 roku rozpoczął się proces ratyfikacji.

Polska flaga wśród sojuszniczych państw

11 lutego 1999 roku, Sejm RP upoważnił Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Za głosowało 409 posłów, przeciwko tylko 7. Wyniki głosowania przyjęto w Sejmie owacją na stojąco!

Ostatecznie – 12 marca 1999 roku w Independence w stanie Missouri, w Bibliotece Harry'ego Trumana, Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski, Czech i Węgier (nasz kraj reprezentował Bronisław Geremek), przekazali Sekretarz Stanu USA – Madeleine Albright tzw. instrumenty ratyfikacyjne. Tym samym Polska oficjalnie stała się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a przed Kwaterą Główną w Brukseli wciągnięto na maszt flagi – Polski oraz Czech i Węgier.

oprac.: Jerzy Górko
na podst. www.wikipedia.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook