Dodana: 16 październik 2020 14:45

Zmodyfikowana: 16 październik 2020 14:45

O infrastrukturze drogowej i kolejowej na Podkarpaciu

Wymiana doświadczeń dotyczących rozwiązywania problemów związanych z poprawą infrastruktury drogowej i kolejowej była celem wtorkowego (13.10) spotkania wicemarszałka Marka Olbrysia z Władysławem Ortylem, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego oraz wicemarszałkiem tego regionu - Piotrem Pilchem.

Ilustracja do artykułu Spotkanie w Rzeszowie (1 of 1).jpg

Marszałkowie podjęli m.in. temat tzw. umów PSC (umów o świadczeniu usług publicznych – przyp. red.) omawiając warunki jakie powinny się w nich znaleźć. Wśród poruszanych zagadnień znalazła się także kwestia kontroli przewoźników drogowych.

- To było bardzo owocne spotkanie. Województwo podkarpackie ma duże doświadczenie w zakresie działań na rzecz transportu kolejowego i kołowego – zaznaczył po spotkaniu wicemarszałek Marek Olbryś.

Jak podkreślił, padły zapewnienia o ścisłej współpracy. Szczególnie w kontekście wzajemnego wsparcia przy aplikowaniu o środki z różnych programów pomocowych.

Za szczególnie potrzebne i dające możliwość dalszego rozwoju uczestnicy spotkania uznali aktualnie wprowadzane  krajowe programy pomocowe:  m.in. Krajowy Program Odbudowy (KPO), Kolej +, Program budowy 200 przystanków kolejowych, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Program budowy 100 obwodnic, Program Inwestycji Dworcowych.

W rozmowach w Rzeszowie uczestniczyli również dyrektorzy departamentów zajmujący się m.in. organizacją publicznego transportu kolejowego: Zbigniew Piotrowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Zbigniew Kozak, zastępca dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Przy okazji spotkania, przedstawiciele rzeszowskiego urzędu zostali zaproszeni na Konwent Marszałków Województw RP, który odbędzie się w Podlaskiem na początku przyszłego roku. Pierwszy kwartał 2021 r. to czas przewodnictwa marszałka Artura Kosickiego w Konwencie. Zgodnie z jego statutem jest to funkcja przechodnia.

Oprac. Małgorzata Sawicka

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

facebook