Dodana: 12 kwiecień 2022 16:12

Zmodyfikowana: 20 czerwiec 2022 14:30

550 tys. zł na modernizację dróg w gminie Narew

Dzięki tym pieniądzom gmina Narew zmodernizuje drogi gminne prowadzące lub bezpośrednio przylegające do miejscowego lądowiska, z którego korzystają służby medyczne i mundurowe. We wtorek, 12 kwietnia, symboliczny czek z dotacją pochodzącą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, wójtowi gminy Andrzejowi Pleskowiczowi, przekazali: wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz oraz członek zarządu województwa Marek Malinowski.

Członkowie zarządu oraz wójt gminy

– Lądowisko ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego ze względu na możliwości korzystania z pasa startowego przez służby medyczne, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną –tak zasadność przyznania dotacji wyjaśnił wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

Natomiast Marek Malinowski podkreślał, że tego rodzaju projekty infrastrukturalne to zwiększenie bezpieczeństwa terenów przygranicznych, ale też komfortu życia mieszkańców.

– To duże udogodnienie, szybsza i sprawniejsza pomoc medyczna i oczywiście większe bezpieczeństwo – zaznaczył.

Andrzej Pleskowicz, wójt gminy Narew, informował, że choć sytuacja na granicy wschodniej już się stabilizuje, to wciąż lądowisko jest mocno wykorzystywane przez służby mundurowe.

– Poprawienie dojazdu do tego obiektu jest jak najbardziej zasadne. Korzysta z niego wiele podmiotów: Straż Graniczna, Policja, Wojsko, Służba Zdrowia, a także spółka Pronar, która eksportuje swoje wyroby na wszystkie kontynenty globu – podkreślał wójt. - Głównym zadaniem jest poprawa drogi dojazdowej do lądowiska, a przy okazji kilka przyległych uliczek zyska nową nawierzchnię. To są krótkie 100-metrowe odcinki.

Właściciel lądowiska - firma Pronar - zajmuje się produkcją maszyn rolniczych. To jeden z największych pracodawców w regionie.

Gmina Narew to jeden z 28 podlaskich samorządów, które otrzymały dotację z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów z tegorocznej 20-milionowej puli. Jego utworzenie zaaprobował sejmik województwa podczas prac nad budżetem województwa w ubiegłym roku. Skorzystało z niego wówczas 40 samorządów, realizując inwestycje o różnym charakterze, m.in.: remonty i przebudowy dróg, modernizacje szkół, termomodernizacje budynków, tworzenie miejsc pamięci.

Cezary Rutkowski
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook