Dodana: 21 marzec 2019 14:04

Zmodyfikowana: 21 marzec 2019 14:05

Na terenie byłej „Cukrowni Łapy” powstanie centrum logistyczne

W skład centrum logistyczne będą wchodziły magazyny i pakownia cukru. Krajowa Spółka Cukrownicza przedstawiła swoje plany inwestycyjne. Szacowany koszt inwestycji to około 8 mln złotych.

Zdjecie przedsatwia projekt centrum logistycznego Krajowej Spółki Cukrowniczej w Łapach.jpg

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.  na bazie istniejącej infrastruktury byłej „Cukrowni Łapy” planuje stworzyć centrum logistyczne. Szacowany koszt inwestycji to około 8 mln złotych. Położenie Łap, zasoby magazynowe, dostępność bocznicy kolejowej oraz możliwość adaptacji pozostałego terenu, stwarza warunki dla rozwoju działalności logistycznej. Lokalizacja Łap jest atrakcyjna w  kontekście powstającej Via Carpatia - międzynarodowego szlaku, który powstaje wzdłuż wschodniej granicy Polski. Trasa ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów, Słowację do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Centrum logistyczne może stanowić zarówno zabezpieczenie potrzeb magazynowych spółki dla terenu województwa podlaskiego, jak i bazy dla realizacji dostaw cukru do krajów nadbałtyckich.

 

Po zakończeniu produkcji cukru w 2008 roku KSC użytkuje silosy, pakownie oraz magazyny cukru. Od 2013 roku stanowią one zaplecze konfekcyjne i składowe dla oddziałów Krajowe Spółki Cukrowej S.A. W ciągu 11 lat nakłady remontowo-inwestycyjne przeznaczone na magazyny przekroczyły kwotę 4,7 mln złotych. 

Obecnie trwają prace projektowe mające na celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę części budynku produkcyjnego i budowę nowej hali magazynowej. Głównym celem inwestycji jest budowa nowoczesnego magazynu spełniającego najwyższe standardy przechowywania artykułów spożywczych oraz skomunikowanego z pakownią i  silosami, w których składowany jest cukier. Dodatkowo przebudowane zostaną instalacje zapewniające dostawę  mediów, np. energii elektrycznej i cieplnej  oraz wentylacji.

Do końca  czerwca 2019 roku powinny zostać zakończone prace projektowe i złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi wybór wykonawcy prac budowlanych. KSC zamierza rozpocząć budowę w październiku 2019. Zgodnie z założeniami zakończenie prac przewidywane jest na przełomie 2020/2021 – powiedział Zdzisław Salus Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

 

Łapy - Centrum logistyczne Krajowe Spółki Cukrowej w liczbach:

 

  • 4,7 mln złotych wydała Krajowa Spółka Cukrowa S.A. na remonty i inwestycje mające na celu podniesienie, jakości efektywności procesu pakowania i przechowywania cukru.
  • 8 mln złotych tyle zamierza zainwestować Krajowa Spóła Cukrowa w Centrum Logistyczne w latach 2019-2021.
  • 4000 m2 planowana powierzchnia budynków po otwarciu Centrum Logistycznego

Teren pofabryczny byłej cukrowni w Łapach

Część terenów pofabrycznych byłej cukrowni w Łapach, sukcesywnie była zbywana, głównie na rzecz Gminy Łapy gdzie zostały urządzone tereny inwestycyjne w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz na rzecz lokalnych przedsiębiorców, którzy aktualnie prowadzą na własnych już nieruchomościach działalności gospodarcze w formie: obrotu gazem płynnym z wykorzystaniem autocystern, obrotu gazami technicznymi, produkcji konstrukcji stalowych, obrotu nawozami w płynie, transportu ciężarowego oraz naprawy samochodów ciężarowych. Nieprzerwanie od wyłączenia cukrowni funkcjonuje bocznica kolejowa normalnotorowa wraz z taborem, wykorzystywana na potrzeby lokalnych firm. Część placów składowych oraz budynków o charakterze warsztatowo-magazynowych objęta jest umowami najmu i dzierżawy, co stanowi aktywizację lokalnego rynku gospodarczego w tej części miasta.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest największym w Polsce i ósmym, co do wielkości, producentem cukru w Europie. W skład koncernu wchodzi 7 cukrowni (Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice) oraz zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego „Polskie Przetwory” z siedzibą we Włocławku.

Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne.

Odbiorcami produktów Spółki sprzedawanych pod marką „Polski Cukier” są zarówno uznane firmy polskie, jak i renomowane koncerny międzynarodowe. Budowana przez lata Grupa Kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. działa dzisiaj w pięciu sektorach rynku rolno-spożywczego. Podstawowym sektorem Grupy pozostaje przemysł cukrowniczy. Cztery kolejne to przemysł cukierniczy, przemysł przetwórstwa owocowo-warzywnego, przemysł zbożowo-młynarski oraz przemysł ziemniaczany. Do Grupy Kapitałowej KSC S.A. należą dzisiaj poza KSC S.A. cztery produkcyjne spółki zależne:

  • Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.,
  • Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.,
  • Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.
  • Î.C.S.„Moldova Zahăr” SRL w Republice Mołdawii.


***

16 stycznia 2019 r. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zakończyła kampanię cukrowniczą 2018/2019. Spółka skupiła prawie 6 milionów ton buraków cukrowych i wyprodukowała łącznie ponad 910 tys. ton cukru.

facebook