Dodana: 11 lipiec 2022 10:59

Zmodyfikowana: 11 lipiec 2022 10:59

Wybrano projekty organizacji pozarządowych, które otrzymają dofinansowanie do wkładów własnych

Wsparcie otrzymały przedsięwzięcia w obszarze pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania tradycji narodowej. Do rozdysponowania było 100 tys. zł pochodzące z budżetu województwa.

Banknoty

O pieniądze z tej puli mogły ubiegać się: stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Wsparcie jest przeznaczone na pokrycie wkładów własnych do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach krajowych i zagranicznych programów zewnętrznych.

Dotacje zostały przyznane m.in. Fundacji "Pro Anima" na pokrycie wkładu własnego w projekcie „Zakup sprzętu technicznego oraz instrumentu dawnego na potrzeby działalności kulturalnej Fundacji Pro Anima”, Stowarzyszeniu Dziedzictwo Podlasia na wkład własny do projektu „Spotkania wokół sztuki ludowej i ziołoznawstwa” oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Powiatu Bielskiego, które zrealizuje projekt „Odtworzenie tradycji i obrzędów dożynkowych ze szczególnym uwzględnieniem wicia wieńca dożynkowego”.

Pełna lista dofinansowanych inicjatyw znajduje się w załączniku poniżej.

Informacji w tym zakresie udziela: Urszula Kosińska, tel.: 85 66 54 532.

 

źródło: Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook