Dodana: 11 sierpień 2022 10:45

Zmodyfikowana: 11 sierpień 2022 10:56

Rozstrzygnięto konkurs na dotacje z PFRON

Czternaście organizacji otrzyma dofinansowanie do działań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Pieniądze, których dysponentem jest Samorząd Województwa Podlaskiego, pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ich łączna wartość to 300 tys. zł. Listę organizacji, które otrzymają dotacje, zarząd województwa podlaskiego zatwierdził w czwartek, 11 sierpnia br.

300000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.

– Te pieniądze posłużą przygotowaniu przedsięwzięć wspomagających osoby, które szczególnie potrzebują wsparcia. To ludzie z niepełnosprawnościami, osoby zmagające się z chorobami nowotworowymi, ale także ci, dla których trudno odnaleźć się w społeczeństwie – mówił Marek Malinowski, członek zarządu województwa odpowiedzialny m.in. za sektor zdrowia.

Oferty zostały wybrane w ramach konkursu. Komisja na podstawie oceny 29 wniosków przekazała do akceptacji zarządu te, które otrzymały min. 106 ze 124 możliwych do uzyskania punktów. 

Największe dofinansowanie – ponad 29 tys. zł trafi do Fundacji „Oswoić świat” zajmującej się wspomaganiem osób z autyzmem. Dotacje otrzymały też m.in. przedsięwzięcia skierowane do osób niedowidzących i niewidomych – np. 18 tys. zł trafi do Fundacji Moderna na przygotowanie przewodnika turystycznego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wśród projektów znalazły się też te skierowane do seniorów z niepełnosprawnościami – prawie 20 tys. zł otrzymał białostocki oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację turnusu rehabilitacyjnego.

Pełna lista dofinansowanych projektów w załączeniu.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook