Dodana: 29 październik 2009 10:57

Zmodyfikowana: 29 październik 2009 10:57

Stypendyści 2009

Stypendia półroczne na 2009 rok w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Stypendia przyznaje się następującym osobom:

Paulinie Katarzynie Turowskiej na realizację programu: Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych kursach i konkursach muzycznych oraz mistrzowskich kursach

Dionizemu Purcie na realizację programu: Przygotowanie wystawy „Rzeźbione historie”.

Zofii Julii Hamerlak-Gładyszewskiej na realizację programu: Napisanie książki pt.:” Moje muzyczne 40-lecie w Białymstoku - od 1964 roku do dziś”.

Elżbiecie Michalskiej na realizację programu : Dokończenie prac nad nowym zbiorem wierszy oraz jego profesjonalne wydanie i promocja

Marcinowi Onufryjukowi na realizację programu: Realizacja projektu fotograficznego kilkuset obiektów zabytkowych na terenie woj. podlaskiego – przewodnik, budowa portal internetowego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook