Dodana: 30 styczeń 2008 10:28

Zmodyfikowana: 14 czerwiec 2022 13:25

Półroczne stypendium Marszałka osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

Do 31 lipca bieżącego roku przyjmowane są wnioski na kolejny rok w sprawie przyznania stypendium półrocznego Marszałka Województwa Podlaskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

828x0.jpg

Stypendium jest przyznawane wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały na okres 6 miesięcy.

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (pok. 022, parter).

 

Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są pod nr. tel. 85 665 48 57.

Najważniejsze jest wnikliwe wypełnienie pkt. 3 wniosku, tj. plan pracy w okresie pobierania stypendium (z rozpisaniem na okres 6 miesięcy), termin zakończenia, spodziewane efekty.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook