Dodana: 14 wrzesień 2020 13:47

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2020 13:47

Stypendyści 2020

Lista osób, które otrzymały stypendia półroczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2020:
  1. Malwina Marciniak –na promocję muzyki Leopolda Godowskiego – kompozytora związanego z Białymstokiem na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Casalmaggiore we Włoszech. Muzycznie kształci się od najmłodszych lat – w Białymstoku do ukończenia szkoły  średniej. Do najważniejszych osiągnięć związanych z Białymstokiem zalicza tytuł finalisty z wyróżnieniem XXXIII Olimpiady Artystycznej w sekcji muzyki oraz stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku dla uczniów szkół średnich. Wielokrotnie występowała w ośrodkach muzycznych naszego miasta i regionu.  W roku 2015 otrzymała dyplom magistra sztuki w zakresie gry na fortepianie z wynikiem bardzo dobrym, w 2018 roku w zakresie teorii muzyki (z wyróżnieniem), do chwili obecnej kontynuuje studia kompozytorskie.

  2. Marcin Kosakowski – na realizację projektu składającego się z kliku części: powstanie wystawy na terenie Białegostoku, która zaprezentuje doświadczenia wirtualnej rzeczywistości z użyciem zdigitalizowanych motywów kultury Podlasia oraz stworzenie krótkiej animacji, będą to motywy z tkaniny dwuosnowowej. Jest to interaktywna dokumentacja prezentująca rodzimą estetykę, dziedzictwo kulturowe Podlasia. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi magister na wydziale Tkaniny i Ubioru oraz Liceum Plastycznego w Supraślu. Pracuje w obszarze sztuk teatralnych i wizualnych tworząc oprawę plastyczną do spektakli, instalacje interaktywne oraz projekty w wirtualnej rzeczywistości.

  3. Wiktor Szczygieł – na realizację programu „SUB Dieriewo – realizacja autorskiej płyty Projektu Swada łączącej podlaski folk z muzyką świata”. Zakładane przedsięwzięcie to przygotowanie, nagranie, produkcja muzyczna i publikacja 5 autorskich kompozycji. Podlaski producent muzyczny i kompozytor oddany tworzeniu muzyki. Od ponad 10 lat nieustannie bierze udział w różnych projektach artystycznych nakierowanych na promocję rodzimych twórców.  Najważniejsze osiągnięcia: 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie T-mobile Electronic Beats, Laureat Festiwalu Nowa tradycja 2019 – ogólnopolskiego festiwalu  Polskiego Radia, stypendysta Prezydenta Białegostoku.

  4. Żaklina Olchowik –na nagranie demo materiału muzycznego przeznaczonego do umuzykalnienia niemowląt i małych dzieci. Materiał muzyczny będzie obejmował krótkie śpiewanki i rytmiczanki wzbogacone akompaniamentem instrumentalnym w kolejności naprzemiennej. Wokalistka, skrzypaczka, chórzystka, prowadząca zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci. Absolwentka PSM I i II st. w Łomży w klasie skrzypiec, magister Wydziału Prawa i Administracji o specjalności międzynarodowej UKSW w Warszawie, podyplomowych studiów pedagogicznych Uczelni im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Laureatka licznych konkursów.

  5. Bogusław Florian Skok – na realizację projektu „Setna rocznica powołania Parafii Rzymskokatolickiej w Dojlidach pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej”. Projekt opiera się na wykonaniu fotografii artystycznych związanych z historią Parafii. Artysta fotograf, członek Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego, twórca wydawnictw, wystaw zbiorowych i indywidulanych, animator ruchu fotograficznego. 

  6. Anna Zarzecka –na realizację zadania „Opracowanie do opublikowania i popularyzacji na stronie internetowej name.lomza.pl katalogu źródeł pisanych historycznej ziemi łomżyńskiej i wiskiej (od XIX do początków XX wieku). Współpracuje z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym. Współprowadząca warsztaty genealogiczne „Skąd nasz naród” w szkołach podstawowych i gimnazjach w Ostrowi Mazowieckiej i Olszynach. W latach  2016-2021 czynny członek zespołu projektów finansowanych przez MNiSW w  ramach programu „Dialog”.

  7. Jan Szewczyk – na realizację projektu „Puszcza drewnem malowana” – obrazy wykonywane w technice intarsji fornirowej – technika polegająca na wykładaniu powierzchni drewnianych innymi gatunkami drewna. Absolwent Wydziału Komunikacji Multimedialnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Brał czynny udział w wielu wystawach indywidualnych  i zbiorowych. W ramach studiów doktoranckich prowadził zajęcia operatorskie ze studentami, oraz zorganizował interdyscyplinarny projekt „Wracając do Białowieży

 

 

 

facebook