Dodana: 28 styczeń 2015 13:28

Zmodyfikowana: 28 styczeń 2015 13:28

Stypendyści 2014

Lista osób, które otrzymały stypendia półroczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2014:

1. Agnieszka Żemek – Pawczyńska – na realizację przedsięwzięcia : Kształcenie i doskonalenie warsztatu wokalnego: kursy, konsultacje, konkursy. Przygotowanie i wydanie płyty z własnymi tekstami literackimi.

2. Piotr Ejsmont – na realizację przedsięwzięcia: „Podlasie. Wspólny dom”.

3. Dominika Kimaty – na realizację przedsięwzięcia:  „Spektakl interdyscyplinarny pt.:” Kobieta – Bohaterka. Podróż”.

4. Maria Markiewicz - na realizację przedsięwzięcia: „Dziedzictwo Placu Stefana Czarnieckiego w Tykocinie”.

5. Jan Szewczyk - na realizację przedsięwzięcia: „20 lat później”.

6. Artur Żamojda - na realizację przedsięwzięcia: „Napisanie powieści pt.: ”Wyklęci”.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook