Dodana: 16 wrzesień 2022 11:03

Zmodyfikowana: 16 wrzesień 2022 11:03

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych położonych na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. IV edycja wydarzenia poświęcona jest tematyce unijnej związanej z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Prace zgłaszać można do końca października. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP).

tydzien munduru (26 of 36).jpg

Główną ideą konkursu jest pokazanie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych na rzecz poprawienia wizerunku obszarów zależnych od rybactwa, polepszenia komfortu oraz jakości życia. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie poprzez wybraną przez siebie technikę plastyczną lub komputerową, zmian jakie nastąpiły/nastąpią w gminach, w których mieszkają, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych ze środków PO RYBY 2014-2020 na terenach gmin położonych na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Autorzy najlepszych i najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.

Prace plastyczne wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na uczestnictwo w konkursie należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie od 3 do 31 października 2022 roku z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” – IV edycja na adres:

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok

Szczegółowe warunki i zasady uczestnictwa określa regulamin konkursu, dostępny jest w załączniku poniżej.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
red.: Paulina Tołcz
fot.: UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook