Dodana: 7 luty 2020 15:28

Zmodyfikowana: 7 luty 2020 15:29

X Ogólnopolskie Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Prace można nadsyłać do 28 lutego br.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych
 z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić się do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku lub najbliższej Placówki Terenowej KRUS.

W szkołach, których uczniowie zgłoszą chęć udziału w konkursie pracownicy ds. prewencji przeprowadzą spotkania z uczniami, podczas których poruszą zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci w gospodarstwach rolnych.

Termin nadsyłania prac konkursowych do jednostek organizacyjnych KRUS upływa 28.02.2020r.

Regulamin konkursu oraz adresy jednostek KRUS dostępne są na: www.krus.gov.pl .

 

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze sześć (po trzy prace z każdej grupy wiekowej), które prześle do Komisji Centralnej celem wyłonienia zwycięzców na szczeblu krajowym.

 

 

Do udziału w konkursie zaprasza Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik 

 

źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

 

facebook