Dodana: 29 czerwiec 2016 14:29

Zmodyfikowana: 1 lipiec 2016 10:20

Wielki finał II edycji Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Literackiego poświęconego bł. Bolesławie Lament

„Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny prowadź nas” - pod takim tytułem w kościele Świętego Wojciecha w Nidzicy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i dyplomów laureatom drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastyczno -Literackiego o Błogosławionej Bolesławie Lament. Uroczystość zbiegła się z mijającą w tym roku 70-tą rocznicą śmierci i 25 - tą rocznicą beatyfikacji bł. Bolesławy Lament. Wśród laureatek konkursu znalazły się białostoczanki Alicja Stypułkowska z Gimnazjum Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku, op. s. Paula Anna Andraka ( praca literacka) i Karolina Piskor z Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku op. Barbara Piotrowska ( praca plastyczna).

Ilustracja do artykułu WYRÓŻNIENIE - Piskor Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku op  Barbara Piotrowska.JPG

Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.
Do współpracy w realizację przedsięwzięcia włączyły się także Parafia Świętego Wojciecha w Nidzicy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Wydział Nauki Katolickiej w Olsztynie.       

 

Drugą edycję konkursu o zasięgu międzynarodowym swoim patronatem objęli: Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Wydawnictwo WAM w Krakowie, Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny, Nasz Dziennik, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Urząd Miasta i Gminy w Nidzicy, Centrum Jana Pawła II  „Nie lękajcie się!” - Oddział w Chicago.

 

Głównym celem konkursu było wzbogacenie wiedzy o bł. Bolesławie Lament wyniesionej do chwały ołtarzy przez św. Jana Pawła II, propagowanie Jej misji we współczesnej rzeczywistości oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

 

-Idea konkursu - jak stwierdziła Bożena Szczurek Doradca Metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - wpisała się w tradycję organizatorów, gdyż konkurs odbył się już po raz siódmy, a po raz drugi na skalę międzynarodową.

 

Konkurs miał charakter otwarty oraz jednoetapowy. Trwał od 15 września 2015r. do 1 marca 2016 r. i obejmował pięć grup wiekowych: I grupa - od 6 do 8 lat, II grupa  - od 9 do 11 lat, III grupa – od 12 do 14 lat, IV grupa – od 15 do 17 lat, V grupa– powyżej 17 lat. 
Uroczysta gala wręczenia nagród odbył si e 22 maja 2016r.

Kategorie prac konkursowych zostały podzielone na dwie formy: plastyczną (rysunek, malarstwo, plakat, kolaż, komiks) oraz literacką (wiersz, modlitwa, wywiad, opowiadanie). Prace miały być związane  z dowolnie wybranymi wydarzeniami z życia i działalności bł. Bolesławy.

 

Ilość i różnorodność nadesłanych prac - 886 plastycznych i 234 literackich z 243 placówek oświatowych  i od osób indywidualnych -  jest dowodem na to, że  konkurs  spotkał  się z  żywym zainteresowaniem szerokiego grona osób w całej Polsce i poza jej granicami - w Kazachstanie, Kenii i USA.

19 marca 2016 r. Jury w dziewięcioosobowym składzie dokonało oceny prac i wyłoniło laureatów, przyznając w poszczególnych kategoriach łącznie 32 miejsca i 54 wyróżnienia.

 

Przy ocenie prac plastycznych Komisja Konkursowa brała pod uwagę: oryginalność pomysłu i ciekawe ujęcie pracy, zgodność tematu pracy z tematyką konkursową, współczesne spojrzenie na rozważaną tematykę, wkład pracy własnej i czytelność przekazu.

 

W przypadku prac literackich została dokonana ocena pod względem własnych refleksji i wrażliwości duchowej autora, współczesnego spojrzenia na rozważaną tematykę, znajomości postaci bł. Bolesławy Lament, właściwej formy wypowiedzi i poprawności językowej.

- Komisja Konkursowa  miała duży dylemat w wyselekcjonowaniu najlepszych prac, ponieważ bardzo wiele z nich reprezentowało wysoki poziom artystyczny, zaskakiwało pomysłowością oraz świadczyło o dużym zaangażowaniu, bogatej duchowości i refleksyjności autorów, a także o wnikliwej znajomości tematu. Niestety reguły konkursu nakładają na jurorów ograniczenia   w kwestii przyznania nagród  i wyróżnień. Chcielibyśmy, aby mimo to, każdy, kto przystąpił do konkursu, poświęcił swój czas i włożył serce w przygotowanie swojej pracy, czuł się zauważony   i doceniony – powiedziała Anna Paszkowska przewodnicząca Jury.

 

Uroczysta gala rozpoczęła się programem artystycznym pt. Bł. Bolesławo prowadź nas, obejmującym recytację wytypowanych utworów literackich nadesłanych na tegoroczny konkurs, do których tło stanowiła tematycznie korespondująca prezentacja multimedialna, przygotowana  z wybranych plastycznych prac konkursowych z lat 2010-2016. Wiersze recytowała młodzież  z Gimnazjum Nr 3  w Nidzicy należąca do Szkolnego Koła Teatralnego prowadzonego przez nauczycielkę języka polskiego Elżbietę Skwarską.

Laureatką I miejsca w kategorii literackiej, w grupie wiekowej  12-14 lat została Alicja Stypułkowska z Białegostoku.

- Łzy wzruszenia zakręciły się nam w oczach gdy młodzież recytowała napisaną przez naszą córkę litanię i mogliśmy obserwować zilustrowane każde wezwanie - mówili wzruszeni rodzice nagrodzonej laureatki z Białegostoku.

Jeszcze jedna białostoczanka znalazła się w gronie laureatów konkursu. Wyróżnienie za pracę plastyczną zdobyła  Karolina Piskor z Zespołu Szkół Sportowych w Białymstoku( praca Karoliny na stronie głównej). 

Po programie wierni zgromadzeni w kościele uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Prałata Tadeusza Lewdarowicza Proboszcz Parafii .
Nabożeństwo było sprawowane  w intencji nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz o Boże błogosławieństwo dla uczestników konkursu i wszystkich, którzy  zaangażowali się w realizację konkursu.

Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Przewielebna Matka Weronika Bożena Mackiewicz, złożyła podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację konkursu, a także  dzieciom i młodzieży biorącym w nim udział

- Dziękujemy wszystkim autorom prac, od tych najmłodszych do najstarszych. Gratulujemy im odwagi! Bez nich nie byłoby radości dnia dzisiejszego – podkreślała - Dziękuję wszystkim obecnym w tej świątyni, a szczególnie tym, którzy przybyli z najbardziej odległych miejscowości: z Ornontowic, Kielc, Łowicza, Białegostoku, Gdyni, Torunia, Kwidzyna, Elbląga, Kąt. Słowa gorącej wdzięczności kieruję do Księdza Proboszcza tej parafii, który od siedmiu lat z wielką życzliwością i otwartością przyjmuje nas z racji tej uroczystości.

Uznanie dla idei konkursu wyraził Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego  Patryk Kozłowski, który odczytał także list od Wojewody Warmińsko  – Mazurskiego Artura Chojeckiego z gratulacjami i życzeniami dalszej owocnej pracy dla laureatów konkursu.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy Artur Pacuszka, odnosząc się do misji bł. Bolesławy zaznaczył, że przemianę otaczającej rzeczywistości należy rozpocząć od przemiany własnego wnętrza.
Odczytał przesłany na ręce S. Haliny Grygo list Iwony Arent Poseł na Sejm RP.
Rozpowszechnianie wiedzy religijnej w różnych formach, w tym konkursach jest bardzo ważne szczególnie dziś – w czasie gdy wiara często przedstawiana jest w mediach jako coś zbędnego, a wręcz przeszkadzającego w życiu człowieka. Tym większe pragnę złożyć wyrazy uznania  i gratulacje dla Organizatorów w związku z sukcesem, jaki odniósł II Międzynarodowy Konkurs Plastyczno - Literacki „Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas".

W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz: Pan Lech Brzozowski  Wicestarosta Powiatu Nidzica, Pan Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy, Pan Leszek Śpiewak  Wiceburmistrz Nidzicy.  W uroczystości udział wzięły Siostra Imelda Deptuła Ekonomka Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz Siostry Misjonarki Świętej Rodziny z Mławy i  Nidzicy.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac. 

Wyniki konkursu i praca literacka Alicji Stypułkowskiej  w załączeniu. 

Źródło:
SGH

 

 

facebook