Dodana: 9 wrzesień 2021 09:25

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2021 14:04

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków mikrodotacyjnych w ramach projektu Podlaskie Lokalnie

Konkurs ma służyć rozwojowi młodych organizacji pozarządowych, który może polegać na takich działaniach jak: szkolenia dla członków organizacji (w tym wolontariuszy), zakup sprzętu komputerowego, stworzenie strony internetowej, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności misyjnej etc. Projekt objęty jest Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego. Odbywa się on w ramach I Konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych. Potrwa do 28 września.

Na czerwonym tle widoczne trzy narysowane osoby. Są puzzle oraz napisy i kontury Podlaskiego

W ramach projektu przewidziano udzielanie mikrodotacji w wysokości do 5 tys. zł. Pula środków na zrealizowanie projektów wynosi 160 tys. zł.

O przyznanie dotacji ubiegać się mogą organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. UoDPPioW oraz koła gospodyń wiejskich. Powinny one spełniać łącznie następujące warunki:

  1. posiadać siedzibę na terenie województwa podlaskiego;
  2. posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Dotację;
  3. roczny przychód organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia organizacji jest krótszy (w dniu złożenia wniosku) nie może przekraczać 30 tys. zł.

Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej projektu. Nabór, w ramach I Konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych, trwa do dnia 28 września bieżącego roku do godziny 23.59.

W ramach konkursu na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych nie będą finansowane Inicjatywy lokalne. Celem konkursu jest rozwój organizacji Wnioskodawcy.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej w zakładce Dokumenty → Konkurs na rozwój instytucjonalny. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 501 488 781 oraz adresem e-mail: kontakt@podlaskielokalnie.pl.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

***

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, którego celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby to osiągnąć, Operatorzy zorganizują łącznie 8 konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie ok. 1 mln 200 tys. zł dotyczących dwóch zakresów tematycznych:

  1. Wsparcie Inicjatyw Lokalnych;
  2. Konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych.

 

oprac.: Paulina Tołcz

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook