Dodana: 24 czerwiec 2020 15:06

Zmodyfikowana: 24 czerwiec 2020 15:06

Prezes NBP przyzna nagrodę najlepszej pracy magisterskiej, doktorskiej oraz habilitacyjnej

Narodowy Bank Polski (NBP) w ramach konkursów na najlepszą pracę magisterską (XIII edycja), doktorską i habilitacyjną (VII edycja) z zakresu nauk ekonomicznych przyzna Nagrodę Prezesa NBP.

Ilustracja do artykułu NBP konkurs prezes.jpg

W tegorocznych konkursach NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 r. oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018‒2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski.

Prace na konkursy mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą - uczelnie i promotorzy.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Autorzy najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych otrzymają
w przypadku pracy doktorskiej:

  • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 10 000 zł;

w przypadku pracy habilitacyjnej:

  • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Prace można przysyłać najpóźniej w terminie do 17 lipca 2020 r. zapisane na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres :

Narodowy Bank Polski

Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem "Konkurs na pracę magisterską lub Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną".

O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2020 r.

W razie pytań organizatorzy konkursów zachęcają do kontaktu z Beatą Przywoska: e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl oraz tel. 22 185 44 41.

Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie: nbp.pl/konkursy

 

źródło/fot.: Narodowy Bank Polski

red. Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook