Dodana: 19 wrzesień 2022 15:48

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2022 16:23

Nauka i biznes połączone „Pomostami Przyszłości”

„Pomosty Przyszłości” to konkurs współorganizowany przez Województwo Podlaskie i Fundację Technotalenty, który ma promować współpracę nauki dla biznesu i odwrotnie. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 31 października. O szczegółach nowego przedsięwzięcia w regionie podczas poniedziałkowej (19.09) konferencji mówili m.in.: marszałek Artur Kosicki i prezes fundacji Adam Walicki.

Zdjęcie-9.jpg

Konkurs jest skierowany do podmiotów gospodarczych, instytucji naukowych oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem.

– Wraz z zarządem województwa, chętnie włączamy się w tego typu przedsięwzięcia. Pragniemy pokazywać to, co mamy najlepsze w naszym regionie – czyli ambitnych i kreatywnych mieszkańców. To są dobre praktyki, które powstają u naszych przedsiębiorców, których pomysłodawcami są ludzie z naszego województwa. Chcemy łączyć te dwa środowiska, aby została wygenerowana obopólna korzyść. Popularyzacja tego typu działań jest bardzo istotna dla rozwoju naszego województwa – mówił marszałek.

Adam Walicki podkreślił, że ideą działalności fundacji, którą kieruje, jak i samego konkursu, jest bycie tam, gdzie jest potrzebna pomoc w rozwoju województwa.

– Najważniejsze jest dla nas podnoszenie konkurencyjności naszego regionu. Istotnym elementem jest to, aby nie zapomnieć, że nauka i instytucje to partnerzy naszej fundacji, tak samo jak firmy i organizacje biznesowe – powiedział.

Konkurs ma na celu podnoszenie świadomości korzyści płynących ze współpracy biznesu i nauki.

– Środowisko naukowe i biznesowe myślą w innych kryteriach i mają różne cele. Ten projekt służy pracy u podstaw, aby pokazać nowe możliwości współpracy – powiedział Tomasz Stypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty.

Drugi z wiceprezesów fundacji – Marcin Tomkiel – poinformował, że przedsiębiorcy i naukowcy mogą zgłaszać udział w konkursie już od 19 września. Termin zakończenia rejestracji upływa 31 października.

Zdjęcie-15.jpg

Zgłosić się można w jednej z czterech kategorii:

  • Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego

Kategoria skierowana do firm współpracujących skutecznie ze środowiskiem naukowym realizując wspólne projekty badawcze i rozwojowe (B+R) o charakterze wdrożeniowym. W formularzu należy opisać jakie projekty zostały wspólnie zrealizowane, co zostało wdrożone, jakie są tego dzisiaj rezultaty, czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują oraz partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.

  • Pomost do nauki dla osoby

Kategoria skierowana do osób odpowiedzialnych w swojej firmie za współpracę ze środowiskiem naukowym, dzięki którym w firmie realizowane są projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. Zgłaszając się w tej kategorii należy opisać wspólnie zrealizowane projekty, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty. Należy opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Dodatkowo należy opisać partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest rola zgłaszanego uczestnika w danym projekcie.

  • Pomost do biznesu dla instytucji naukowej

Kategoria skierowana do instytucji (instytutów badawczych, uczelni, wydziałów lub innych jednostek uczelni, centrów B+R i innych) , które działają naukowo na rzecz przemysłu i skutecznie wdrażają projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W tej kategorii należy opisać jakie projekty udało się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są rezultaty. Instytucja powinna opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują, partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.

  • Pomost do biznesu dla osoby

Kategoria skierowana do pracowników naukowych instytucji (instytutów badawczych, uczelni, wydziałów lub innych jednostek uczelni, centrów B+R i innych), którzy działają na rzecz przemysłu i skutecznie są realizowane projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W tej kategorii należy opisać jakie projekty udało się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są tego rezultaty. Należy opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Dodatkowo uczestnicy powinni opisać partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest rola uczestnika w danym projekcie.

Najlepsze podmioty gospodarcze, instytucje naukowe oraz osoby fizyczne współpracujące z biznesem lub nauką zostaną nagrodzone statuetkami na uroczystej gali, która odbędzie się 12 grudnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

W konferencji uczestniczył także Marek Siergiej, przewodniczący Rady Fundacji Technotalenty oraz przedstawiciel firmy Promotech.

***

Fundacja Technotalenty została powołana przez grupę właścicieli i menedżerów czołowych firm województwa podlaskiego w 2014 r. To inicjatywa konsolidująca potencjał innowacyjnych regionalnych przedsiębiorstw oraz tworząca nowe ramy współpracy krajowej i międzynarodowej. Efektem działań fundacji ma być wzrost konkurencyjności gospodarki północno-wschodniej Polski.

Województwo Podlaskie od lat współpracuje z Fundacją Technotalenty, wspierając organizowane przez nią przedsięwzięcia. Był to Konkurs Technotalenty, w którym młodzi studenci, uczniowie i absolwenci prezentowali swoje projekty technologiczne i Runda T –  inicjatywa umożliwiające spotkanie przedsiębiorców, startupów, naukowców, studentów i innych twórców z inwestorami z całego kraju.

Paulina Dulewicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Krzysztof Duszyński

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook