Dodana: 16 wrzesień 2019 13:33

Zmodyfikowana: 16 wrzesień 2019 13:33

Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019). Organizatorzy zachęcają do wskazania wyróżniających się nauczycieli, trenerów lub instytucji edukacyjnych Podlasia jako kandydatów do Nagrody Edukacyjnej OPPTINE.

Ilustracja do artykułu logo opptine 1.jpg

Celem przyznawania Nagrody jest m.in.:

  • uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej
    i popularyzacji informatyki na terenie woj. podlaskiego,
  • promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacja informatyki.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

  • Indywidualna - za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce.
  • Instytucjonalna - za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki
    i e-edukacji.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:

  • Instytucje edukacyjne działające na Podlasiu.
  • Grupy członków OPdl PTI (co najmniej 5 osób w grupie).

Wręczenie Nagród nastąpi 19.10.2019r. podczas konferencji EduInnowacje.

Regulamin, bieżące informacje  oraz formularz zgłoszeniowy są zamieszczane na stronie Nagrody http://opptine.babicz.info, stronie www oraz profilu na FB Oddziału Podlaskiego PTI.

Zgłoszenia należy przesyłać do 30.09.2019r.

 

mat.org.
oprac.ak

facebook