Dodana: 22 październik 2021 13:12

Zmodyfikowana: 22 październik 2021 13:44

Mikrogranty i szkolenia dla rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, widząc potencjał Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW), już po raz 9. ogłosiło nabór do projektu „UTW dla społeczności”. Wyłonione zostaną 3-osobowe zespoły z 10 uniwersytetów z całej Polski. Dzięki cyklom szkoleń uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje liderskie oraz otrzymają roczne wsparcie w budowaniu grup wolontariuszy. Termin nadsyłania zgłoszeń do projektu mija 9 listopada 2021 roku.

Napis UTW dla społeczności

Uniwersytety trzeciego wieku to centra o charakterze edukacyjno-społeczno-kulturowym, w których osoby starsze zdobywają nową wiedzę, umiejętności i integrują się, poprawiając dzięki temu jakość swojego życia. Od lat 70-tych, kiedy powstał pierwszy UTW w Polsce, ich liczba dynamicznie rośnie. W 2018 roku zarejestrowanych było aż 640 placówek, a łączna liczba studiujących to 113 200 osób (dane GUS). Pod tym względem Polska znajduje się w czołówce Europy.

- Wolontariat uniwersytetów trzeciego wieku wzmacnia więzi z lokalną społecznością. Jest jednak także doskonałą okolicznością do budowania i wzmacniania w UTW wewnętrznych relacji, aby móc na nich projektować i konstruować sukcesymówiła Agnieszka Kocon, koordynatorka projektu „UTW dla społeczności” w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”.

IX edycji projektu edukacyjnego „UTW dla społeczności”, w którym UTW otrzymają wiedzę, narzędzia oraz mikrogranty pozwolą na działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Nadchodząca edycja zostanie dostosowana do obecnej sytuacji i nowych potrzeb słuchaczy UTW.

Realizacja projektu jest zaplanowana w okresie od listopada 2021 roku do września 2022 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do projektu mija 9 listopada 2021 roku.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej towarzystwa.

Ogłoszenie rekrutacji zbiegło się z publikacją raport „Zoom na UTW w pandemii COVID-19”, który powstał we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. W raporcie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” przyjrzało się kondycji słuchaczy i ich samopoczuciu, formom kontaktowania się, relacji z otoczeniem czy sytuacji finansowej. Jak wynika z badań, największym wyzwaniem liderek UTW jest odzyskanie grup swoich słuchaczy - osób, które rezygnowały z kontaktu i poddawały się całkowitej izolacji.

Wśród badanych często pojawiała się również ogromna tęsknota za działaniami bezpośrednimi i kontaktem z ludźmi. Okazało się, że rola, jaką wspólnota rówieśnicza pełni w życiu osób starszych, staje się w wielu przypadkach coraz ważniejszym elementem sieci społecznej. Z raportem można się zapoznać na stronie internetowej towarzystwa

Projekt „UTW dla społeczności” jest częścią programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „UTW – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

 

źródło: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook