Dodana: 18 listopad 2020 15:07

Zmodyfikowana: 18 listopad 2020 15:13

Konkurs Głównego Urzędu Statystycznego

W związku z realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny Powszechnym Spisem Rolnym GUS organizuje Konkurs na Gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.

Plakat informujący o konkursie organizowanym przez GUS.

GUS realizuje Konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu w ramach działań promocyjnych na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy na terenie, których znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r., a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada br. Wszystkie informacje, w tym Regulamin oraz adresy na jakie należy wysłać zgłoszenie, dostępne są na stronie Spisu Rolnego.

Koordynatorami konkursu na terenie województw są Urzędy Statystyczne. Udział w konkursie, to szansa na zdobycie cennych nagród.

Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 15 grudnia 2020 r., a ich lista zostanie opublikowana na stronie www.spisrolny.gov.pl

źródło: Główny Urząd Statystyczny

oprac. Paulina Dulewicz

facebook