Dodana: 22 luty 2021 09:44

Zmodyfikowana: 22 luty 2021 09:44

Gdzie rodzinom w Polsce żyje się najlepiej? Konkurs dla samorządów - zgłoszenia do 31.03

Konkurs Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Samorząd Pro Familia 2021” ma na celu docenienie oraz nagrodzenie samorządów współtworzących optymalne warunki do funkcjonowania rodzin. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie gminy w Polsce. Zgłoszenia można wysyłać do 31 marca 2021 roku.

Grafika z informacją o konkursie.

„Znajdźmy miejsce w Polsce, gdzie rodzinom żyje się najlepiej!” – to hasło przewodnie konkursu Samorząd Pro Familia 2021 kierowanego do gmin, które realizują lokalną politykę prorodzinną. Chodzi m.in. o finansowanie z własnego budżetu jednorazowych wypłat z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe, stosowanie ulgi w opłatach za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin z dziećmi czy wspieranie rozwoju mieszkalnictwa dla rodzin.

- „Mając świadomość znaczenia działań samorządów, pragnę docenić, nagradzać i promować te z nich, które tworzą optymalne warunki do funkcjonowania rodzin. Temu służy konkurs Samorząd Pro Familia” – podkreśla Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Laureaci konkursu otrzymają tytuł SAMORZĄD PRO FAMILIA z możliwością posługiwania się taką pieczęcią również w materiałach promocyjnych. Tytułem będzie mogło posługiwać się tylko 5 samorządów w całej Polsce zgodnie z kategorią:

1) Gmina wiejska.

2) Gmina miejsko-wiejska.

3) Gmina miejska do 20 tys. mieszkańców.

4) Gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców.

5) Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

Zgłoszenia do konkursu Samorząd Pro Familia można nadsyłać do 31 marca 2021 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem, formularzem zgłoszeniowym i specjalną ankietą dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

oprac.: Marcin Nawrocki

facebook