Dodana: 28 październik 2021 12:21

Zmodyfikowana: 18 listopad 2021 13:33

Finał konkursów dla inżynierów

Dworzec PKP w Białymstoku, przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży i budynku nr 2 na terenie Straży Granicznej w Białymstoku – to niektóre z 14 inwestycji nagrodzonych w konkursie „Budowa Roku 2019-2020 w Regionie Północno-Wschodnim”. Poznaliśmy też wyniki rywalizacji na „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku BUDOWNICTWO”. Oba konkursy odbyły się w ramach jubileuszu 70-lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie.

Młodzi ludzie podczas odbierania nagród

 Konkurs „Budowa Roku 2019-2020 w Regionie Północno-Wschodnim”

Konkurs „Budowa Roku 2019-2020 w Regionie Północno-Wschodnim”, którego głównym organizatorem jest białostocki oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, promuje najciekawsze osiągnięcia techniczne lokalnego rynku budowlanego. To prestiżowy konkurs dedykowany branży budowlanej. W tegorocznej – 26. edycji konkursu 10 firm budowlanych zgłosiło aż 14 swoich obiektów.

Co niezwykle istotne, w projekty wszystkich zakwalifikowanych do konkursu obiektów, zaangażowani byli absolwenci Politechniki Białostockiej, którzy zasilają największe firmy budowlane w regionie oraz w Polsce.

– Jesteśmy dumni z faktu, że pieczę nad tymi realizacjami sprawowali absolwenci naszego Wydziału – podkreślił prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Jury konkursowe dokonało oceny na podstawie m.in. dokumentacji, wizji lokalnej oraz opinii użytkowników. W ocenie projektów były brane pod uwagę wszystkie elementy istotne w procesie inwestycyjnym, zarówno rozwiązania technologiczne, poziom innowacyjności, jakość robót budowlanych, efektywność rzeczowa i jakościowa wykorzystania nakładów, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia, jak i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Finałowe budowy zostały nagrodzone w poszczególnych kategoriach,  w następujących grupach: budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, budownictwo inżynieryjne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty zabytkowe, rozbudowa oraz modernizacja obiektów oraz wnętrz, obiekty infrastruktury komunikacyjnej.

Wśród laureatów, którzy zgłosili swoje inwestycje znaleźli się: Kalter Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Budowlane JAZ-BUD Sp. z o. o, Miasto Łomża Urząd Miejski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „MARK- BUD”  Sp. z  o. o.,  Firma R/S Budownictwo Robert Skrzypkowski, STRABAG Sp. z o. o., "FADBET" Spółka Akcyjna, BUDIMEX S.A., AKCESS Starosta i Wspólnicy sp. j., UNIBEP S.A.

Laureaci otrzymali statuetki (złote, srebrne lub brązowe). Została też przyznana Nagroda Specjalna, którą otrzymała firma BUDIMEX S.A. za Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Współorganizatorami konkursu są Podlaski Urząd Wojewódzki, Politechnika Białostocka, Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Okręgowy Inspektorat Pracy, Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Warszawie Biuro w Białymstoku oraz Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 

Lista laureatów konkursu „Budowa Roku 2019-2020 w Regionie Północno-Wschodnim”

Konkurs „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku BUDOWNICTWO”

Podczas obchodów jubileuszu 70-lecia wydziału rozstrzygnięto również konkurs, w którym brali udział absolwenci kierunku budownictwo. Zgłoszono 32 prace dyplomowe.

Konkurs organizowany jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Białymstoku oraz Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. W tegorocznej edycji konkursu po raz piąty w zmaganiach wzięli udział absolwenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, która wraz z Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Białymstoku jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Celem Konkursu jest inspirowanie twórczych postaw w rozwiązywaniu problemów technicznych (teoretycznych i praktycznych) z zakresu budownictwa, a także nagrodzenie i wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych.

– W tegorocznej edycji nagrodziliśmy prace dyplomowe absolwentów dwóch roczników tj. 2018/2019 oraz 2019/2020. Zastosowaliśmy podział na projekty inżynierskie oraz magisterskie, w ramach których ocenialiśmy prace projektowe oraz analityczno-badawcze – wyjaśnił dr inż. Krzysztof Falkowski, Sekretarz Komisji Konkursowej, Sekretarz Oddziału PZITB w Białymstoku, przedstawiciel Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli władz samorządowych, nadzoru budowlanego oraz przedsiębiorstw wykonawczych oceniając prace dyplomowe brała pod uwagę m.in. stopień trudności teoretycznego i praktycznego rozwiązania problemu, oryginalność zastosowanych rozwiązań, czy też możliwości praktycznego wykorzystania pracy.

Lista laureatów konkursu „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku BUDOWNICTWO”:

Nagrodzone i wyróżnione prace dyplomowe rok akademicki 2018/2019

Nagrodzone i wyróżnione prace dyplomowe rok akademicki 2019/2020 

źródło: Politechnika Białostocka

oprac.: Aneta Kursa

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook