Dodana: 13 wrzesień 2021 11:12

Zmodyfikowana: 13 wrzesień 2021 11:18

Doceń wolontariusza!

Białostockie Centrum Wolontariatu działające przy Fundacji OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w konkursach „Wolontariusz Roku” i „Koordynator Roku”, organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

PODZIĘKUJ WOLONTARIUSZOWI! DOCEŃ KOORDYNATORA WOLONTARIATU! - informacje o konkursach

Celem konkursów jest docenienie wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, szerzenie idei wolontariatu, wartościowych postaw społecznych oraz ukazanie różnorodności wolontariatu i odpowiedzialności, jaka się wiąże w związku z podejmowaniem pracy wolontarystycznej. 

W konkursach mogą wziąć udział wolontariusze i koordynatorzy, działający indywidualnie lub grupowo na rzecz organizacji i instytucji z terenu woj. podlaskiego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Warunkiem udziału jest wypełnienie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych do dnia 30.09.

– Wolontariusz Roku;

– Koordynator Roku.

W konkursach mogą wziąć udział wyłącznie osoby zarejestrowane w Systemie Obsługi Wolontariatu, członkowie Korpusu Solidarności.

Więcej informacji i Regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej Korpusu Solidarności lub wolontaria@onw.org.pl.

Konkurs Wolontariusz Roku i Koordynator Roku Korpusu Solidarności dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności. 

źródło: Fundacja OKNO NA WSCHÓD
oprac.: Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook