Dodana: 15 listopad 2021 15:25

Zmodyfikowana: 16 listopad 2021 12:16

Doceń wolontariusza i zgłoś go do konkursu!

Fundacja Okno na Wschód zaprasza do udziału w konkursach Wolontariusz Roku i Koordynator Roku, organizowanych w ramach projektu Korpus Solidarności – Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada.

Zdjęcia przedstawiające osoby udzielające pomocy. U góry informacja o konkursach.

Celem konkursów jest docenienie wolontariuszy i koordynatorów, szerzenie idei wolontariatu oraz pokazanie odpowiedzialności, jaka się z tą pracą wiąże.
Zgłaszać można osoby z terenu miasta Białystok, powiatu białostockiego, hajnowskiego, sokólskiego, monieckiego oraz promowanie ich pracy i idei wolontariatu. Laureaci obu konkursów otrzymają atrakcyjne nagrody, statuetki oraz dyplomy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:


źródło: Fundacja Okno na Wschód
oprac.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook