Dodana: 6 wrzesień 2019 11:05

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2019 11:05

Dobry znak dla Hajnówki

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Miasto Hajnówka ogłaszają konkurs na znak graficzny, którym oznaczane będą lokalne produkty i inicjatywy. Do udziału zaproszeni są amatorzy i profesjonaliści. Nagroda to 4 tys. złotych.

Ilustracja do artykułu rozrywkowa_hajnowka.jpg

- Konkursowe prace powinny nawiązywać do hajnowskich motywów np. Puszczy Białowieskiej i przyrody lub do lokalnego dziedzictwa kulturowego np. tradycji białoruskich. Zależy nam, by grafikę stworzył ktoś, kto doceni lokalne bogactwo i specyfikę miejsca. Chcielibyśmy, by się przyjęła i rzeczywiście stała się znakiem rozpoznawczym tutejszych producentów i twórców  – mówi Agnieszka Olender, koordynatorka trzyletniego projektu „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji- doświadczenia z Reggio Emilia” realizowanego przez OWOP we współpracy z Urzędem Miasta Hajnówka. To w jego w ramach którego ogłoszono konkurs. Celem projektu jest zaktywizowanie lokalnych organizacji społecznych i zaangażowanie ich w rewitalizację miasta, zagrożonego degradacją.

W jury konkursu zasiądą osoby związane z regionem i kulturą. Przewodniczyć im będzie Jarosław Perszko, artysta, prorektor Politechniki Białostockiej i hajnowianin z urodzenia. Uczestnik może złożyć maksymalnie trzy prace. Każda z nich musi być oryginalnym i nowym projektem graficznym. Termin ich nadsyłania mija 30.09.2019. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.hajnowka.pl i www.owop.org.pl. Zwycięzca ogłoszony zostanie do końca października. Otrzyma 2 000 zł za przygotowanie grafiki i kolejne 2 000 zł za jej dostosowanie do powielania na różnych materiałach.

– Wybrany motyw graficzny posłuży głównie do sygnowania produktów wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej, które działają na terenie Hajnówki – mówi Agnieszka Olender z OWOP. – Pod koniec czerwca rozstrzygnięty został pierwszy w historii miasta konkurs na powierzenie części zadań publicznych konsorcjom stworzonym przez organizacje pozarządowe. Powstały dwie koalicje, które otrzymały już środki na działania.

Pierwsze z konsorcjum, w skład którego weszło 5 organizacji:  Stowarzyszenie „Metamorphosis”, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce, Stowarzyszenie Potomków Pierwszych Hajnowian, Szczyty - Związek Na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej oraz Parafia Prawosławna św. Trójcy w Hajnówce otrzymało blisko 20 tys. zł i już rozpoczęło realizację niektórych zadań.

 

-  Wystartowaliśmy z projektem „Różnorodna Hajnówka” - mówi Katarzyna Czurak, przewodnicząca  „Metamorphosis”.  – W jego ramach opracowaliśmy 5 szlaków tematycznych po mieście. Pierwszy spacer pt.: „Zielona Hajnówka” odbył się 2 sierpnia. Zgłosiło się aż 40 osób, musieliśmy części odmówić, bo grupa z przewodnikiem może liczyć do 25 osób i zorganizować dla nich spacer w innym terminie. Przez ponad dwie godziny wędrowaliśmy szlakiem pomników przyrody, miejskich dębów, przyblokowych kwietników. Nikt się nie nudził.

 

23 sierpnia zainteresowani, a było ich znowu bardzo wielu, wyruszyli w 4-kilometrową trasę pt.: „Rozrywkowa Hajnówka”. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku pokazali i opowiedzieli jak i gdzie bawili się dawniej hajnowianie. Niektórzy spacerowicze pamiętali jeszcze występy zespołów „Tornado 66” czy „Elektrony” i kultową kawiarnię „Wrzos”.

 

Drugie konsorcjum, które stworzyły 4 podmioty: Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”, Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” i Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” otrzymało środki w wysokości ponad 40 tys. zł, z czego większość przeznaczy na działania edukacyjne i animacyjne na trenach rewitalizowanych.

 

Wzorem funkcjonowania takiej koalicji jest włoskie konsorcjum La Polveriera w Reggio Emilia, które jest partnerem hajnowskiego projektu. Działa od prawie 20 lat i urosło do rangi dużego i samowystarczalnego centrum usługowego, prowadzonego przez podmioty ekonomii społecznej. Gdyby Hajnówce się udało, powstałoby pierwsze takie miejsce w Polsce.

 

 

facebook